Mettler Toledo

Z ARCHIWUM LAB,, Zastosowanie LC/QTQF w analizach metabolomicznych - zalety, ograniczenia i wyzwania"

20.12.2021

Autor: 
Emilia Fornal, Anna Warpas, Grażyna Wójcicka, Jerzy Bełtowski
Zdjecie artykułu: 
LAB 3/2017

 

Zastosowanie LC/QTQF w analizach metabolomicznych - zalety, ograniczenia i wyzwania

 

Emilia Fornal, Anna Warpas, Grażyna Wójcicka, Jerzy Bełtowski*

 

 

Wstęp

 

Spektromeria mas sprzężona z chromatografią cieczową (LC/MS) lub chromatografią gazową oraz spektroskopia magentycznego rezonansu jądrowego (NMR) są trzema technikami analitycznymi, które umożliwiwają i w największym stopniu przyczyniają się obecnie do rozwoju badań metabolomicznych. Wśród technik LC/MS szczególną rolę odgrywają te zapewniające dokładny pomiar masy. W badaniach metabolomicznych najczęsciej wykorzystywane są wysokorozdzielcze spektrometry mas (HRMS) typu kwadrupol-analizator czasu przelotu jonów (QTQF) oraz Orbitrap. 

 

 

Więcej»

 

Źródło artykułu: LAB, rok 22, nr 3, s. 29-34 (nr 3/2017)