Z ARCHIWUM LAB ,,Zastosowanie metod spektroskopowych do oznaczania zawartości pierwiastków i jonów"

9.08.2021

Autor: 
Agnieszka Malec , Gabriel Borowski
Zdjecie artykułu: 
LAB 1/2019

 

 

ZASTOSOWANIE METOD SPEKTROSKOPOWYCH DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI PIERWIASTKÓW I JONÓW

 

Agnieszka Malec , Gabriel Borowski

 

Wstęp

 

W artykule przedstawiono najczęściej stosowane metody spektroskopowe służące do oznaczania zawartości pierwiastków i jonów w materiałach stałych i ciekłych. Wyjaśniono sposób prowadzenia oznaczeń w każdej metodzie oraz omówiono jej wady i zalety. Przedstawiono procedurę przygotowania próbek materiałów do analizy. Zaprezentowano również przykładowe wyniki oznaczeń pierwiastków w spektroskopie emisyjnym ICP-OES w porównaniu do wyników referencyjnych. Stwierdzono dużą zgodność zmierzonych zawartości pierwiastków z wartościami referencyjnymi, co potwierdza bardzo dużą dokładność wybranej metody spektroskopowej.

 

Więcej...

 

Źródło artykułu: LAB, rok 24, nr 1, s. 10-14 (nr 1/2019).