Jakusz SpaceTech

Laboratorium badawcze Jakusz SpaceTech to dynamicznie rozwijająca się firma badawczo-rozwojowa. W naszym laboratorium wykonujemy badania prowadzone przy użyciu nowoczesnego sprzętu pomiarowego oraz wysokiej jakości odczynników. W swoich szeregach posiadamy wykwalifikowany personel w dziedzinie chemii, który zapewnia profesjonalne wykonanie badań i opracowanie wyników. Opracowujemy również metody badań analitycznych oraz oferujemy doradztwo w zakresie kontroli jakości produktów klienta. Doświadczenie w projektach na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej, nauczyło nas odnajdywania rozwiązań na nietypowe i niestandardowe problemy. Poza wykonywaniem analiz chemicznych prowadzimy również eksperymentalne prace badawczo-rozwojowe wymagające indywidualnego podejścia jak charakterystyka i synteza nowych substancji chemicznych, badania ich właściwości fizykochemicznych i stabilności, a także optymalizacja procesów produkcyjnych:

 

Przykładowe prowadzone przez nas badania:

 

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngRozwiązywanie problemów technologicznych

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngSynteza związków chemicznych na zlecenie

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngOptymalizacja procesów produkcyjnych

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngCharakterystyka substancji chemicznych

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngBadanie stabilności substancji w zależności od czasu i temperatury

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngIdentyfikacja substancji metodą spektroskopii w podczerwieni FT-IR

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngBadanie właściwości fizykochemicznych – gęstość, lepkość, pH itd.

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngPomiary lepkości w określonym zakresie temperatur i czasie

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngOznaczanie zawartości suchej pozostałości w cieczach i polimerach

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngOznaczanie zawartości substancji lotnych

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngOznaczanie barwy (Gardner, Pt-Co/Apha/Hazen, CIE L*a*b*, CIE L*C*h*, CIE X,Y,Z etc.)

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngOznaczanie masy po spopieleniu

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngOznaczanie masy cząsteczkowej polimeru metodą chromatografii żelowej

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngOznaczanie liczby kwasowej

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngOznaczanie liczby jodowej

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngOznaczanie liczby nadtlenkowej

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngOznaczanie zawartości substancji metodami miareczkowymi

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngOznaczenia ilościowe zawartości substancji/ugrupowań metodą spektroskopii w podczerwieni FT-IR

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngOznaczanie zawartości wody metodą miareczkową Karla-Fishera

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngOznaczanie zawartości metali metodą ICP-OES

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngOznaczanie zawartości ogólnego węgla organicznego OWO (TOC)

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngBadania wytrzymałościowe metali i polimerów: wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na   rozciąganie, propagacja pęknięć, twardość

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngOznaczanie zawartości jonów – anionów i kationów – metodą chromatografii jonowej

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngBadania rozpuszczalności gazów w cieczy

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngPomiary termograwimetryczne TGA/DSC i termomechaniczne TMA, DTMA

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngBadane właściwości korozyjnych

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngBadanie właściwości utleniających

http://jakusz-spacetech.com/wp-content/uploads/2020/02/logo-bez-nazwy.pngNiestandardowe badania zaprojektowane na specjalne życzenie klienta do uzgodnienia

 

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i wykonujemy badania zgodnie z życzeniem klienta, według określonych norm, a także odnajdujemy nowe rozwiązania dla problemów o szczególnych wymaganiach.