Klarsan

 

 
 
Laboratorium
Klarsan
ul. Łąkowa 7A
90-562 Łódź
tel: +48 (42) 279 64 00

 

 

Firma KLARSAN wykonuje laboratoryjne badania wody pozwalające na określenie jej jakości oraz dobór odpowiednich urządzeń i filtrów uzdatniających.
 
Wykonywane są dwa rodzaje analiz wody:
- analiza podstawowa - fizykochemiczna
- analiza mikrobiologiczna
 
Analiza fizykochemiczna
Zadaniem analizy fizykochemicznej wody jest określenie jakości wody oraz jej przydatności do spożycia lub wykorzystania rolniczego lub przemysłowego pod względem fizykochemicznym. Badania pozwalają na dobór odpowiednich urządzeń i filtrów mających na celu dostosowanie jakości wody do indywidualnych potrzeb klienta.
 
Analiza fizykochemiczna wody obejmuje następujące badania:
- pH
- Twardość
- Żelazo
- Mangan
- Azotany
- Jony amonowe
- Chlorki
- Chlor wolny
- Chlor ogólny
- Przewodność elektrolityczną
 
Analiza mikrobiologiczna
Zadaniem analizy mikrobiologicznej jest określenie jakości wody oraz jej przydatności do spożycia lub wykorzystania rolniczego lub przemysłowego pod względem mikrobiologicznym. Badania pozwalają na wykazanie konieczności stosowania odpowiednich filtrów lub dezynfekcji wody.
 
Analiza mikrobiologiczna obejmuje następujące badania:
- Escherichia coli
- Bakterie grupy coli
- Enterokoki
- Pseudomonas aeruginosa
- Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h
- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h
- Legionella sp.
- Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)