Laboratorium Badań Środowiskowych SMC

 

 
Laboratorium Badań Środowiskowych SMC 
31-423 Kraków,
ul. Nuszkiewicza 11/I
biuro@smc-bhp.pl                                             
tel. (12) 412 17 75
 
 
Laboratorium Badań Środowiskowych SMC
 
Firma SMC Sławomir Manterys zaczęła swoją działalność w 2006 roku i od początku specjalizuje się w pomiarach czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy.
 
W 2019 roku utworzona została spółka pod nazwą: Laboratorium SMC Sp. z o.o., do której zostało przeniesione w całości przedsiębiorstwo Laboratorium Badań Środowiskowych prowadzone dotychczas w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą: SMC Sławomir Manterys.
 
Spółka prowadzi działalność bezstronną i niezależną.
 
Laboratorium Badań Środowiskowych SMC - badania BHP
 
Laboratorium Badań Środowiskowych SMC przeprowadza badania środowiskowe i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, pomiary emisji hałasu do środowiska pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych, pomiary wentylacji, mocy akustycznej oraz pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy i w środowisku ogólnym. Laboratorium posiada swoją siedzibę w Krakowie, wykonują badania środowiskowe na terenie woj. Małopolskiego, Podkarpackiego, Śląskiego i Świętokrzyskiego. 
 
Laboratorium Akredytowane
 
Laboratorium posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1100, który potwierdza kompetencje do prowadzenia badań środowiska pracy zawartych w zakresie akredytacji.
 
Laboratorium posiada w swojej ofercie m.in. badania i pomiary:
 
 • Pomiary hałasu
 • Pomiary drgań mechanicznych
 • Pomiary zapylenia powietrza
 • Pomiar substancji chemicznych
 • Pomiar stężenia gazów – tlenku azotu i tlenku węgla
 • Pomiar skuteczności wentylacji – pomiar prędkości powietrza
 • Pomiar mikroklimatu
 • Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego
 • Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego (PEM)
 • Pomiar wydatku energetycznego
 • Pomiary promieniowania optycznego nielaserowego
 • Pomiar czynników biologicznych- badania bakterii i grzybów