Laboratorium ECOLABAD

 


 
Laboratorium Fizyko-Chemiczne
ECOLABAD
ul. 6-go Sierpnia 15/17
90-616 Łódź
tel: +48 (42) 678 11 05

 

 

Podstawowym zadaniem laboratorium jest prowadzenie działalności badawczej w dziedzinie higieny pracy. Laboratorium "ECOLABAD" wykonuje badania zgodnie z metodami udokumentowanymi w normach oraz w procedurach badawczych.

 

 
Laboratorium "ECOLABAD"działa według kryteriów dotyczących zarządzania i działalności technicznej przedstawionych w normie PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".
 
Laboratorium "ECOLABAD" posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie w zakresie badań czynników pyłowych, substancji chemicznych i czynników fizycznych - Certyfikat Akredytacji nr AB 647.
 
Laboratorium Badawcze "ECOLABAD" proponuje szeroki zakres akredytowanych badań obejmujący:
 • Pomiary hałasu słyszalnego - w środowisku pracy, w pomieszczeniach budowlanych.
 • Pomiary drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm w środowisku pracy.
 • Pomiary drgań mechanicznych przenoszonych przez kończyny górne w środowisku pracy.
 • Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia w środowisku pracy.
 • Pomiary mikroklimatu w środowisku pracy.
 • Pomiary stężenia pyłu całkowitego i respirabilnego w środowisku pracy.
 • Pomiary stężenia substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy.
 • Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki w pyle
 
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat kliknij tutaj.
 
Laboratorium współpracuje z:
 
 • zakładami usługowo - produkcyjnymi w zakresie badania warunków środowiska pracy,
 • zakładami farmaceutycznymi w zakresie analiz fizyko - chemicznych wytwarzanych produktów,
 • zakładami przemysłu spożywczego w zakresie badań fizyko - chemicznych stosowanych surowców oraz wytwarzanych produktów.
 
Laboratorium "ECOLABAD" zapewnia i utrzymuje wysoką jakość wykonywanych badań poprzez m.in.:
 
 • zatrudnianie personelu, który został przeszkolony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w zakresie zarządzania jakością w laboratorium,
 • branie udziału w badaniach biegłości w porównaniach międzylabolatoryjnych organizowanych przez renomowane instytucje w danej dziedzinie, w tym przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi,
 • wykonywanie badań z zastosowaniem technik badawczych odpowiednio udokumentowanych i zwalidowanych,
 • stosowanie odpowiedniego wyposażenia pomiarowego, właściwie obsługiwanego i nadzorowanego.
 
Laboratorium badawcze "ECOLABAD" służy słowem doradczym w pełnym zakresie swojego działania.
 
Gwarantujemy wysoką jakość naszych usług, terminowość oraz poufność wykonywanych badań.
 
Serdecznie zapraszamy do szerokiej współpracy!