Mettler Toledo

Pollab

 

 
Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
 
ul. Kłobucka 23A
02-699 Warszawa
tel: +48 (22) 4645503

 

 

 

 

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB jest organizacją dobrowolną, niezależną, zrzeszającą laboratoria badawcze i pomiarowe, jednostki certyfikujące wyroby oraz inne instytucje, zakłady produkcyjne i usługowe, którym bliska jest tematyka działania Klubu.
 
Powstał 3 grudnia 1991 roku z inicjatywy Centralnego Biura Jakości Wyrobów i Grupy 82 Laboratoriów reprezentujących instytucje, instytuty badawcze, wyższe uczelnie.
 
Klub POLLAB stanowi forum współdziałania i wymiany doświadczeń polskich laboratoriów badawczych, pomiarowych i jednostek certyfikujących wyroby w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnych z normami europejskimi.
 
Klub jest członkiem stowarzyszonym w EUROLAB - Europejskiej Organizacji Laboratoriów Badawczych.