Mettler Toledo

PTChem

 

 
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
tel: +48 (22) 831 13 04

 

 

 

 

Celem Polskiego Towarzystwa Chemicznego jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i szerzenie wiedzy chemicznej wśród społeczeństwa. Dla ich osiągnięcia PTChem:
 
  • Organizuje posiedzenia i zjazdy naukowe chemików;
  • Organizuje publiczne odczyty, wykłady i kursy naukowe;
  • Wydaje własne czasopisma naukowe oraz inne publikacje związane z charakterem działalności Towarzystwa;
  • Zakłada biblioteki i zbiory oraz prowadzi Muzeum imienia Marii Skłodowskiej-Curie;
  • Organizuje zwiedzanie zakładów naukowych i przemysłowych;
  • Sprawuje merytoryczną opiekę nad Olimpiadą Chemiczną i współpracuje z Kołami Naukowymi studentów-chemików;
  • Przyznaje nagrody i inne wyróżnienia w dziedzinie chemii i jej zastosowań;
  • Bierze udział w pracach i przedsięwzięciach podejmowanych przez instytucje i towarzystwa zarówno krajowe jak i zagraniczne, zmierzające do rozwoju nauk chemicznych;
  • Udziela informacji z zakresu chemii - władzom państwowym i organizacjom społecznym - oraz opracowuje i wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w tej dziedzinie.