Mettler Toledo

PTDL

 

 
Polskie Towarzystwo
Diagnostyki Laboratoryjnej
ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa
 

 

 

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym diagnostów laboratoryjnych, którego działalność ma na celu rozpowszechnianie zdobyczy naukowych i działalność szkoleniową na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wspieranie działalności naukowej swoich członków.
 
Towarzystwo liczy około 5000 członków w 18 oddziałach terenowych. W ramach działalności statutowej PTDL organizuje zjazdy i konferencje naukowe, kursy i wykłady, warsztaty i prezentacje sprzętu laboratoryjnego, przeprowadza konkursy przyznając nagrody za osiągnięcia naukowe oraz wspiera udział swoich członków w kongresach międzynarodowych. Towarzystwo wydaje dwa czasopisma: Diagnostyka Laboratoryjna oraz Badanie i Diagnoza. Udział PTDL w szkoleniu podyplomowym obejmuje również uczestnictwo w tworzeniu programów specjalizacji oraz delegowanie przedstawicieli do komisji egzaminacyjnych. Towarzystwo współpracuje z organami administracji państwowej i innymi organizacjami w celu tworzenia warunków dla utrzymania wysokich standardów wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. PTDL jest członkiem międzynarodowych federacji stowarzyszeń zajmujących się medycyną laboratoryjną: Europejskiej (EFCC) i Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC).