SanteLab

 

 
 
NZOZ SanteLab
al. Kasprowicza 77
51-136 Wrocław - Karłowice 
tel: +48 509-799-388
e-mail: lab@santelab.pl 

 

 

 

Nasze laboratorium oferuje zarówno podstawowe badania diagnostyczne, jak i wysoko specjalistyczne. Szczególną troską otaczamy dzieci, dla których stosujemy specjalna mikrometodę pobierania krwi włośniczkowej. Wszystkie usługi świadczymy zgodnie z najwyższymi standardami, profesjonalnie i terminowo.
 
Laboratorium SanteLab, kieruje mgr Krystyna Ciborska, specjalista diagnostyki laboratoryjnej. Jej długoletnie doświadczenie w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla dzieci i dorosłych oraz kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu jest atutem naszego laboratorium. 
Praktyczne doświadczenie zdobyte w pracy w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym, PSK 1 oraz innych laboratoriach daje gwarancję profesjonalizmu. Z ogromną pasją podchodzi do analityki medycznej.
 
 
Odbyte konferencje i szkolenia naukowe
 
 • Zasady prowadzenia kontroli jakości w pracowni hematologicznej
 • Kliniczne i laboratoryjne aspekty oznaczania białek specyficznych
 • Płyny z jam ciała od A do Z
 • Przydatność kliniczna badania równowagi kwasowo – zasadowej
 • Białka ostrej fazy w ocenie ubytku masy ciała
 • Zaburzenia odporności wieku rozwojowego
 • Schorzenia autoimmunizacyjne przebiegu niedoborów odporności
 • Wpływ leków na wyniki badań laboratoryjnych
 • Oznaczanie HbA1c – aspekty analityczne i diagnostyczne
 • Nowoczesna diagnostyka chorób autoimmunologicznych
 • Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości w jednolitym środowisku informatycznym centrum
 • Aktualne kierunki w rozpoznawaniu i leczeniu chorób tropikalnych i pasożytniczych
 • Nowe laboratoryjne metody w ocenie zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi
 • Wpływ czynników przedanalitycznych na jakość próbek w MLD
Prace wygłoszone oraz publikowane w specjalistycznych czasopismach medycznych
 
 • Elastaza neutrofilów i interleukina - 8 jako mediatory zapalenia u dzieci wentylowanych mechanicznie
 • Diagnostyka laboratoryjna okresu klimakterium, PTDL
 
Członkostwo
 
 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Polskie Towarzystwo Parazytologiczne