SGS - Laboratorium

SGS
Laboratorium Mikrobiologii
i Fizykochemii
ul. Konotopska 4
05-850 Ozarów Mazowiecki 
tel: +48 (22) 721 37 60
e-mail: pl.paz@sgs.com
 
 

 
 

 

Firma SGS jest międzynarodową organizacją obecną w ponad 140 krajach świata. Laboratorium SGS Polska Pracownia Analiz Żywności (PAZ) zaprasza Państwa do współpracy w zakresie wykonywania analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych żywności, wody, kosmetyków oraz próbek środowiskowych.

Laboratorium SGS Polska Pracownia Analiz Żywności (PAZ) zaprasza Państwa do współpracy w zakresie wykonywania analiz mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych żywności, wody, próbek środowiskowych.

Laboratorium jest zaprojektowane oraz wyposażone zgodnie ze standardami międzynarodowymi, m.in. European co-operation for Accreditation (EA). 
Organizacja pracy i zarządzanie jakością usług Laboratorium Analiz Żywności SGS  odpowiada wymaganiom normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Potwierdzeniem naszych kompetencji technicznych jest:
 • akredytacja PCA nr AB 313,
 • zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań urzędowych w zakresie badań mikrobiologicznych żywności,
 • zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim do wykonywania badań jakości wody.
 
Gwarantujemy:
 • kompleksową obsługę w oparciu o ofertę 320 laboratoriów w ramach struktury SGS na świecie,
 • pełną poufność w zakresie przekazanych informacji i  wykonywanych usług,
 • w przypadku wystąpienia niezgodności, pomoc w ustaleniu ich przyczyn i projektowaniu działań korygujących.
 
Laboratorium SGS Polska oferuje usługi  w zakresie:
 • pobierania i transportu próbek,
 • badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych żywności: wyrobów gotowych, półproduktów i surowców,
 • badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody,
 • badań higieny środowiska produkcji i obrotu żywnością - w tym czystości powierzchni i powietrza,
 • badań kosmetyków.
 
Pobieramy próbki na terenie całej Polski.
 
Próbki do badań są pobierane przez wykwalifikowany i doświadczony personel, zgodnie z ustalonym harmonogramem, a także w ramach interwencji.
 
Transport odbywa się w kontrolowanych warunkach, zgodnie z wymaganiami dla próbek. Stosowane wyposażenie jest nadzorowane w ramach systemu zarządzania jakością w laboratorium wg. PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 
Wyniki badań są niezwłocznie przekazywane do Klienta w formie sprawozdania, a także na życzenie są opracowywane graficznie i statystycznie.