Technic Control

 

 

 

ul. 1 Maja 33 
71-627 Szczecin 
tel. +48 91 455 36 12
fax +48 91 423 13 45 

 

 

 

Profil działalności 


 

Przedmiotem działań firmy TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. są specjalistyczne usługi z zakresu:

 1. Badań nieniszczących, metodami:
  1. Radiograficzną [RT]:
   • Radiografia połączeń spawanych i odlewów.
  2. Ultradźwiękową [UT]:
   • Badanie połączeń spawanych (również stali nierdzewnych typu DUPLEX, stosowanych przy budowie np. "chemikaliowców" - statków do przewozu chemikaliów) oraz badanie wyrobów hutniczych i części maszyn,
   • Pomiary grubości na gorąco, w tym grubości kominów stalowych (bez konieczności odstawiania od pracy),
   • Pomiary grubości konstrukcji stalowych - również przez powłoki malarskie bez konieczności ich usuwania (umożliwia to posiadany przez nas ultradźwiękowy miernik grubości z dodatkowym zobrazowaniem typu A - grubość farby przy pomiarze jest ignorowana).
  3. Penetracyjną [PT] i magnetyczno-proszkową [MT]:
   • Wykrywanie wad powierzchniowych - szczególnie pęknięć i por gazowych.
  4. Wiroprądową:
   • Wykrywanie i pomiar głębokości pęknięć w konstrukcjach stalowych.
  5. Elektryczną:
   • Pomiar zawartości ferrytu w spoinach austenitycznych,
   • Pomiar głębokości pęknięć.
  6. Wizualną - endoskopia optyczna [VT].
 2. Digitalizacji radiogramów - archiwizacji radiogramów na płytach CD,
 3. Badań niszczących (próby wytrzymałościowe, analizy chemiczne),
 4. Weryfikacji i przeprowadzania szkoleń spawaczy elektrycznych i gazowych,
 5. Egzaminowania spawaczy - odnawiania uprawnień,
 6. Nadzoru konstrukcyjnego i jakościowego,
 7. Konsultacji w zakresie badań nieniszczących,
 8. Autoryzowanego serwisu przemysłowej aparatury rentgenowskiej firmy Balteau.