WDL

 

 
Weterynaryjna 
Diagnostyka
Laboratoryjna
ul. Ostródzka 49
11-036 Gietrzwałd
tel: +48 (89) 512-30-50
e-mail: biuro@wdl.pl
strona: www.wdl.pl

 

 

Laboratorium powstało w 1998r jako odpowiedź na zainteresowanie lekarzy, hodowców i producentów trzody chlewnej, drobiu oraz bydła na całościowe dochodzenie diagnostyczne. Od początku naszej działalności staramy się upowszechniać wiedzę na ten temat, przywiązując szczególną wagę do prawidłowej interpretacji wyników badań laboratoryjnych.
 
Prócz standardowych kierunków analiz dostępnych i w innych laboratoriach wykonujemy szereg badań specjalistycznych jak np. badania w technikach HPLC, PCR, biochemicznych, bakteriologicznych w zakresie drobnoustrojów tlenowych, beztlenowych, kapnofilnych, NAD-zależnych itp. 
 
Cechą szczególną naszej działalności jest ścisła współpraca z lekarzem czy hodowcą we wspólnym rozwiązywaniu całości problemów zdrowotnych lub produkcyjnych. W niektórych sytuacjach możemy na zlecenie lekarza i w jego obecności konsultować poszczególne przypadki na fermie. 
 
dr n. wet. Roman Jędryczko: kierownik laboratorium
dr inż. Ewa Bancewicz: z-ca kierownika laboratorium
 
 
Pracownia Mikotoksyn:
dr inż. Ewa Bancewicz - kierownik
 
Pracownia Biologii Molekularnej:
lek. wet. Anna Jędryczko - kierownik
 
Pracownia Mikrobiologiczna:
lek. wet. Robert Nieroda - kierownik
mgr Joanna Dukowska - młodszy asystent
Halina Guzowska - laborantka
 
Pracownia Biochemiczna i Serologiczna:
mgr Anna Tyszka - kierownik
mgr inż. Karolina Bartosz - młodszy asystent
tech. analityk Beata Czech - asystent
 
Produkcja Autoszczepionek:
mgr inż. Maciej Jędryczko
 
Punkt Przyjęcia Prób: 
mgr inż. Anna Drożyner
 
Logistyka: 
mgr inż. Maciej Jędryczko
mgr Tomasz Bartoszewicz - transport
Artur Kołakowski
 
Administracja:
mgr inz. Maciej Jędryczko - kierownik ds. technicznych
mgr inż. Marek Patalon - kierownik ds. jakości
mgr inż. Jan Semen - referent ds. administracyjno-biurowych
Artur Kołakowski - sekcja informatyczna