Porównania międzylaboratoryjne

Autor: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  Organizator: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Ośrodek Badań Biegłości ul. Zamkowa 1 41-803 Zabrze   Program obejmuje porównania międzylaboratoryjne wyników badań następujących parametrów jakościowych węgla kamiennego i brunatnego: - oznaczanie zawartości wilgoci, - oznaczanie...
25.11.2011
Autor: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  Organizator: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Ośrodek Badań Biegłości ul. Zamkowa 1 41-803 Zabrze   Program obejmuje porównania międzylaboratoryjne wyników badań następujących parametrów jakościowych stałych ubocznych produktów spalania: - zawartość wilgoci, - zawartość węgla...
25.11.2011
Autor: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  Organizator: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Ośrodek Badań Biegłości ul. Zamkowa 1 41-803 Zabrze   Program obejmuje porównania międzylaboratoryjne wyników badań następujących parametrów jakościowych koksu z węgla kamiennego: - oznaczanie zwartości wilgoci, - oznaczanie...
25.11.2011
Autor: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  Organizator: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla   Ośrodek Badań Biegłości ul. Zamkowa 1 41-803 Zabrze   Program obejmuje porównania międzylaboratoryjne wyników badań następujących parametrów jakościowych biomasy stałej do celów energetycznych: - zawartość wilgoci, - zwartość...
25.11.2011
Autor: ds
  Organizatorem programu jest Pracownia Monitoringu Środowiska Zakładu Zagrożeń Chemicznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Program polega na wykonaniu przez laboratoria w tym samym czasie analiz wybranego materiału kontrolnego. Materiał kontrolny składa się z odpowiedniego dla danej techniki...
12.10.2011