5800.291.2.38.2021.MR Dostawa Komory Fitotronowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

UNIWERSYTET GDAŃSKI
80-309 GDAŃSK
JANA BAŻYŃSKIEGO 8
Tel. 58 523 23 20
Fax. 58 523 31 10
E-mail rekug@ug.edu.pl
WWW ug.edu.pl/

Województwo

pomorskie

Powiat

Gdańsk

Treść zamówienia

5800.291.2.38.2021.MR Dostawa Komory Fitotronowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

5800.291.2.38.2021.MR Dostawa Komory Fitotronowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu GdańskiegoPRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-16/pl16-541262.zip

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/transakcja/541262

Miejsce i termin składania ofert2021-12-02

Sposób składania ofert

Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

dokumenty i oświadczenia wykonawcy

-

w tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez zamawiającego. (zamawiający wymaga załączenia pliku)

tajemnica przedsiębiorstwa

-

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. zgodnie z art. 86 ust. 4 pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).

 

Uwagi

Wymagania i specyfikacja:
Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Przycisk “ Wyślij wiadomość do zamawiającego ” służy do:
Zadawania pytań do SIWZ

Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

Przesłania odwołania/inne


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl
tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Kryteria i warunki formalne:

Numer informacji: 541262

Data dodania

2021-11-24