86/DTI/2021 Przegląd techniczny Funduscamera Carl Zeiss VISUCAN LITE

 

 

 

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

MEGREZ SP. Z O.O.
43-100 TYCHY
EDUKACJI 102
Tel. 32 325 51 71
Fax. 32 325 52 84
E-mail biuro@megrez.com.pl
WWW www.szpitalmegrez.pl

Województwo

śląskie

Powiat

Tychy

Treść zamówienia

86/DTI/2021 Przegląd techniczny Funduscamera Carl Zeiss VISUCAN LITE

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

86/DTI/2021 Przegląd techniczny Funduscamera Carl Zeiss VISUCAN LITEPRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przegląd techniczny Funduscamera Carl Zeiss VISUCAN LITE 1 szt.

Specyfikacja

https://platformazakupowa.pl/transakcja/468863

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/transakcja/468863

Wymagany termin realizacji zamówienia

... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Miejsce i termin składania ofert2021-06-15

Sposób składania ofert

Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 10:54

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena

100%

wartość oferty

warunki płatności

-

przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. proszę potwierdzić wpisując "akceptuję"

termin realizacji

-

... dni od otrzymania zamówienia. proszę potwierdzić wpisując "akceptuję"

dodatkowe koszty

-

wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. proszę potwierdzić wpisując "akceptuję"

 

Uwagi

Wymagania i specyfikacja:
Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk " Wyślij wiadomość do zamawiającego "
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 .
tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z postępowania bez podania przyczyny.


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Kryteria i warunki formalne: 1 - Cena - 100% - Wartość oferty - 2 - Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" - 3 - Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" - 4 - Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Numer informacji: 468863

Data dodania

2021-06-10