Asystent/ka Kierownika Laboratorium ds. Jakości

Data ważności ogłoszenia: 
6.11.2020
Nazwa firmy: 
Polimer Polska
Adres email : 
monika.krosta@polimer-polska.pl
Adres : 
Kraków

OPIS STANOWISKA:

pomoc w nadzorowaniu zagadnień dotyczących jakości usług badawczych, 

pomoc w nadzorowaniu funkcjonowania Systemu Zarządzania w laboratorium wg normy

ISO 17025 (możliwość udziału w auditach, przeglądach), 

uczestniczenie w prowadzeniu biura Laboratorium Badawczego- sporządzanie

dokumentacji bieżącej dot. Realizacji badań, funkcjonowania laboratorium (rejestry,

dokumenty, sprawozdawczość) 

wdrażanie rozwiązań systemowych w firmie, 

współpraca z Klientami, jednostkami nadrzędnymi w zakresie jakości badań Systemu

Zarządzania (UDT, TÜV itd.), 

uczestniczenie w pracach nad wdrażaniem rozwiązań w zakresie budowania wizerunku

Laboratorium Badawczego (ekologia, CSR).

WYMAGANIA:

 

wykształcenie wyższe, lub ukończony co najmniej 4 semestr studiów, 

obsługa programów i aplikacji biurowych, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), 

dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 

rzetelność i systematyczność w pracy - zaangażowanie w realizację zleconych zadań, 

staranność i dokładność, 

kultura osobista i umiejętność pracy w grupie, 

komunikatywność, 

nastawienie na ciągłe uczenie się.

OFERUJEMY:

pracę w młodym i dynamicznym zespole, 

uczestniczenie w ciekawych projektach, 

rozwój zawodowy – udokumentowane doświadczenie ze stażu, 

dla najlepszych stażystów możliwość zatrudnienia po odbytym stażu.


KONTAKT:

Monika Krosta

Opiekun praktyk i staży studenckich

Tel. 696 214 346

monika.krosta@polimer-polska.pl

 

CV i Listy Motywacyjne prosimy kierować na adres e-mail: staze@polimer-polska.pl