dostawa bezinwazyjnego przepływomierza ultradźwiękowego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Politechnika Gdańska
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz
Ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Tel. 48 58 347 12 69
WWW dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=9346

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

dostawa bezinwazyjnego przepływomierza ultradźwiękowego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na dostawębezinwazyjnego przepływomierza ultradźwiękowego.

Specyfikacja

Oryginalna treść ogłoszenia w załączniku i na stronie:

dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=9346

LINK do SIWZ

http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=9346

Wymagania

w załączniku.

Osoba do kontaktu

tel: 48 58 347 12 69

Wymagany termin realizacji zamówienia

21 dni

Miejsce i termin składania ofert

Politechnika Gdańska
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz
Ul. Gabriela Narutowicza 11/12

2020-11-24

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena 100%

Data dodania

2020-11-18