Mettler Toledo

Dostawa części zamiennych do chromatografów

Dane organizatora

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.
02-015 WARSZAWA
PL. SOKRATESA STARYNKIEWICZA 5
Tel. 22 445 50 00
Fax. 22 445 50 05
E-mail dok@mpwik.com.pl
WWW mpwik.com.pl/

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Treść zamówienia

Dostawa części zamiennych do chromatografów

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa części zamiennych do chromatografów

Specyfikacja

https://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/310710

LINK do SIWZ

http://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/310710

Wymagania

Zgodnie z SIWZ.

Osoba do kontaktu

JURKOWSKA MAŁGORZATA [PZP-DRZ-WRS]
m.jurkowska@mpwik.com.pl

Miejsce i termin składania ofert2022-01-18

Sposób składania ofert

Elektronicznie Godzina: 09:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: NIE

Uwagi

Aby przystąpić do przetargu kliknij w link: https://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/310710

Informacje ogólne
Organizator: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A
JURKOWSKA MAŁGORZATA [PZP-DRZ-WRS]
0
m.jurkowska@mpwik.com.pl
Zamawiający: Wydział Realizacji Zamówień Specjalistycznych
Numer postępowania: Rozeznanie rynku
Nazwa postępowania: Dostawa części zamiennych do chromatografów
Opis postępowania: Szanowni Państwo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, Dział Realizacji Zamówień prosi o przedstawienie informacji handlowej (OFERTY HANDLOWEJ) na dostawę

części zamiennych do chromatografów Proszę o wypełnienie kolumny F i G w formularzu załączonym do niniejszego zapytania handlowego W informacji prosimy o podanie wartości netto w zł (cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z dostawą, w tym koszty załadunku, transportu i rozładunku oraz inne czynniki cenotwórcze), stawki podatku VAT, oraz terminu realizacji.

Jednocześnie informujemy, iż odpowiedź na zapytanie handlowe nie będzie traktowana jako oferta cenowa, służy jedynie rozeznaniu rynku.

Kontakt w powyższej sprawie: Małgorzata Jurkowska, tel. 22 445 92 44 .

Postępowanie testowe: Nie
Awarding procedure type: Otwarte
Typ postępowania: Niepubliczne
Rodzaj postępowania: Tak

Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania: 2022-01-14 13:00:00
Termin przesyłania załączników: 0
Termin otwarcia ofert: 2022-01-18 09:00:00
Termin zakończenia zadawania pytań: 0

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert:
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 0 dni
Domyślna waluta: PLN

Nazwa przedmiotu postępowania: Dostawa części zamiennych do chromatografów
Ilość: 1
Jednostka: szt.
Data realizacji: 0
Numer zgłoszenia: _


Numer informacji: 310710

Data dodania

2022-01-14