Mettler Toledo

Dostawa części zamiennych do spektrometru AAS

Dane organizatora

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.
02-015 WARSZAWA
PL. SOKRATESA STARYNKIEWICZA 5
Tel. 22 445 50 00
Fax. 22 445 50 05
E-mail dok@mpwik.com.pl
WWW mpwik.com.pl/

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Treść zamówienia

Dostawa części zamiennych do spektrometru AAS firmy Thermo Electron

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa części zamiennych do spektrometru AAS firmy Thermo Electron

Specyfikacja

https://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/310605

LINK do SIWZ

http://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/310605

Wymagania

Zgodnie z SIWZ.

Osoba do kontaktu

JURKOWSKA MAŁGORZATA [PZP-DRZ-WRS]
m.jurkowska@mpwik.com.pl

Miejsce i termin składania ofert2022-01-18

Sposób składania ofert

Elektronicznie Godzina: 09:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: NIE

Uwagi

Aby przystąpić do przetargu kliknij w link: https://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/310605

Informacje ogólne
Organizator: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A
JURKOWSKA MAŁGORZATA [PZP-DRZ-WRS]
0
m.jurkowska@mpwik.com.pl
Zamawiający: Wydział Realizacji Zamówień Specjalistycznych
Numer postępowania: Rozeznanie rynku
Nazwa postępowania: Dostawa części zamiennych do spektrometru AAS firmy Thermo Electron
Opis postępowania: ​ Szanowni Państwo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, Dział Realizacji Zamówień prosi o przedstawienie informacji handlowej (OFERTY HANDLOWEJ) na dostawę

części zamiennych do spektrometru AAS firmy Thermo Electronn Proszę o wypełnienie kolumny F i G w formularzu załączonym do niniejszego zapytania handlowego W informacji prosimy o podanie wartości netto w zł (cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z dostawą, w tym koszty załadunku, transportu i rozładunku oraz inne czynniki cenotwórcze), stawki podatku VAT, oraz terminu realizacji.

Jednocześnie informujemy, iż odpowiedź na zapytanie handlowe nie będzie traktowana jako oferta cenowa, służy jedynie rozeznaniu rynku.

Kontakt w powyższej sprawie: Małgorzata Jurkowska, tel. 22 445 92 44 .


Postępowanie testowe: Nie
Awarding procedure type: Otwarte
Typ postępowania: Niepubliczne
Rodzaj postępowania: Tak

Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania: 2022-01-14 10:30:00
Termin przesyłania załączników: 0
Termin otwarcia ofert: 2022-01-18 09:00:00
Termin zakończenia zadawania pytań: 0

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert:
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 0 dni
Domyślna waluta: PLN

Nazwa przedmiotu postępowania: Dostawa części zamiennych do urządzeń firmy Thermo Electron
Ilość: 1
Jednostka: szt.
Data realizacji: 0
Numer zgłoszenia: _


Numer informacji: 310605

Data dodania

2022-01-14