Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-267 Białystok
ul. Akademicka 3
Tel. 085 748 55 36
WWW zapytania-ofertowe.umb.edu.pl/?q=dostawa-drobnego-sprzetu-laboratoryjnego-6

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki + Białystok

Treść zamówienia

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Specyfikacja

http://zapytania-ofertowe.umb.edu.pl/?q=dostawa-drobnego-sprzetu-laborat...


zal.

LINK do SIWZ

http://zapytania-ofertowe.umb.edu.pl/?q=dostawa-drobnego-sprzetu-laboratoryjnego-6

Załączniki do spec.

yhzedjhdt.zip

Osoba do kontaktu

Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Katarzyna Polkowska
Telefon kontaktowy:
085 748 55 36

Wymagany termin realizacji zamówienia


3. Termin (słownie):
do 14 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-267 Białystok
ul. Akademicka 3,10;00

2020-09-25

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie


3. Kryteria oceny:
najniższa cena

Data dodania

2020-09-18