Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
Żwirki i Wigury 61
Tel. (22) 57 20 294
WWW www.wum.edu.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

ATZ_ES_ 1M15_2020_EL_10123_2020 Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu pt. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”

Specyfikacja

logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

LINK do SIWZ

http://logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

Załączniki do spec.

Zaproszenie do złożenie ofert 10123.pdf

Wymagania

zgodnie z załącznikiem

Osoba do kontaktu

Ewelina Szadkowska Tel: (22) 57 20294 e-mail: ewelina.szadkowska@wum.edu.pl
Dział Logistyki ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje dostawy w terminie nie dłuższym niż 28 dni licząc od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego

Miejsce i termin składania ofert

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Logistyki
02-106 Warszawa
Pawińskiego 3 , do godz. 10:00

2020-10-29

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena 100%

Data dodania

2020-10-21