Dostawa laboratoryjnego przesiewacza wraz z sitami do oznaczania rozkładu wielkości ziaren prób biomasy

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W OLSZTYNIE
10-710 OLSZTYN
SŁONECZNA 46
Tel. 89 524 05 34
Fax. 89 524 02 10
E-mail biuro@mpec.olsztyn.pl
WWW www.mpec.olsztyn.pl

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

Olsztyn

Treść zamówienia

DOSTAWA LABORATORYJNEGO PRZESIEWACZA WRAZ Z SITAMI DO OZNACZANIA ROZKŁADU WIELKOŚCI ZIAREN PRÓB BIOMASY.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

DOSTAWA LABORATORYJNEGO PRZESIEWACZA WRAZ Z SITAMI DO OZNACZANIA ROZKŁADU WIELKOŚCI ZIAREN PRÓB BIOMASY.

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-17/pl17-282569.zip

LINK do SIWZ

http://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/282569

Wymagania

Zgodnie z SIWZ.

Osoba do kontaktu

BOŻENA SZYŁAŃSKA
bszylanska@mpec.olsztyn.pl

Miejsce i termin składania ofert2021-09-20

Sposób składania ofert

Elektronicznie Godzina: 09:30

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: NIE

Uwagi

Aby przystąpić do przetargu kliknij w link: https://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/282569

Informacje ogólne
Organizator: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. (MPEC OLSZTYN)
BOŻENA SZYŁAŃSKA
89 524 12 27
bszylanska@mpec.olsztyn.pl
Zamawiający: 0
Numer postępowania: MPEC/PE-EZ/195/21
Nazwa postępowania: DOSTAWA LABORATORYJNEGO PRZESIEWACZA WRAZ Z SITAMI DO OZNACZANIA ROZKŁADU WIELKOŚCI ZIAREN PRÓB BIOMASY.
Opis postępowania: Przedmiotem zamówienia jest dostawa laboratoryjnego przesiewacza wraz z sitami do oznaczania rozkładu wielkości ziaren prób biomasy – 1 szt.
1. Specyfikacja przesiewacza:

- przesiewacz minimum 2 sitowy do oznaczania rozkładu wielkości ziaren prób biomasy (zrębki drzewnej) – zgodnie z normą PN-EN 15149-1;

- przesiewacz dostosowany do objętości próby minimum 8 litrów biomasy (zrębki drzewnej);

- komplet sit o wielkości otworów: 8 mm – 1 szt., 70mm – 1 szt., 100mm - 1 szt. – wraz
z certyfikatami ich wzorcowania;

- sita o powierzchni efektywnej minimum 1200cm²;

- możliwość wymiany sit;


- misa zbierająca w komplecie.


Postępowanie testowe: Nie
Awarding procedure type: Otwarte
Typ postępowania: Niepubliczne
Rodzaj postępowania: Tak

Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania: 2021-09-08 13:00:00
Termin przesyłania załączników: 2021-09-20 09:00:00
Termin otwarcia ofert: 2021-09-20 09:30:00
Termin zakończenia zadawania pytań: 0

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Cena jednostkowa
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 30 dni
Domyślna waluta: PLN

Nazwa przedmiotu postępowania: DOSTAWA LABORATORYJNEGO PRZESIEWACZA WRAZ Z SITAMI DO OZNACZANIA ROZKŁADU WIELKOŚCI ZIAREN PRÓB BIOMASY.
Ilość: 1
Jednostka: szt.
Data realizacji: 29 października 2021 r.
Numer zgłoszenia: _


Numer informacji: 282569

Data dodania

2021-09-09