Dostawa "Łaźnia wodna", "Wypełniacz do pipet" oraz "Worteksy"

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Celon Pharma S.A.
05-092 Kiełpin
Ogrodowa 2A
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/9743

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski zachodni

Treść zamówienia

Dostawa "Łaźnia wodna", "Wypełniacz do pipet" oraz "Worteksy"

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Część 1
Łaźnia wodna
Opis
Fisherbrand™ Isotemp™ General Purpose Deluxe Water Bath, Pojemność 5 litrów
Kody CPV
42943000-8 Łaźnie termostatyczne i akcesoria

Część 2
Wypełniacz do pipet
Opis
Thermo S1 Pipet Fillers, Green (zgodnie z produktem Thermo Scientific o nr kat. 9541)
Kody CPV
38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

Część 3
Worteksy
Opis
Worteks Biosan V-1 plus (zgodnie z produktem Biosan o nr kat. 002-07-1-V1-plus-0)
Kody CPV
38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania
42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/9743

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/9743

Załączniki do spec.

Pobrane.zip

CPV

42943000-8 Łaźnie termostatyczne i akcesoria
38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania
42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria

Osoba do kontaktu

Osoby do kontaktu
Paulina Gruszka
tel.: -
e-mail: paulina.gruszka@celonpharma.com

Miejsce i termin składania ofert

Celon Pharma S.A.
05-092 Kiełpin
Ogrodowa 2A

2020-10-13

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Opis

• Cena (C) (maksymalna ilość punktów) - 60 pkt (60 %)
• Termin dostawy (D) (maksymalna ilość punktów) - 40 pkt (40%)
Sposób przyznawania punktacji znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Uwagi

Miejsce realizacji:
Województwo mazowieckie Powiat warszawski zachodni Gmina Łomianki Miejscowość Kiełpin
Termin składania ofert
2020-10-13

Data dodania

2020-10-05