Dostawa odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

RYVU THERAPEUTICS S.A.
30-394 Kraków
Leona Sternbacha 2
Tel. 12 314 03 03
E-mail tenders@ryvu.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/announcements/26539

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Dostawa odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12 01 2021 A
na dostawę odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26539...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26539?sekcja=ogloszenie

Załączniki do spec.

RFQ_12_01_2021_A.pdf

CPV

33698100-0: Kultury mikrobiologiczne
19520000-7: Produkty z tworzyw sztucznych

Wymagania

Dodatkowe warunki udziału
Wszystkie warunki udziału zostały zawarte w Zapytaniu Ofertowym
Dodatkowe warunki udziału
Wszystkie warunki udziału zostały zawarte w Zapytaniu Ofertowym
Dodatkowe warunki udziału
Wszystkie warunki udziału zostały zawarte w Zapytaniu Ofertowym
Dodatkowe warunki udziału
Wszystkie warunki udziału zostały zawarte w Zapytaniu Ofertowym
Dodatkowe warunki udziału
Wszystkie warunki udziału zostały zawarte w Zapytaniu Ofertowym

Osoba do kontaktu

Wojciech Janiszewski
tel: 12 314 03 03
email: tenders@ryvu.com

Wymagany termin realizacji zamówienia

Podpisanie umowy: null

Miejsce i termin składania ofert

RYVU THERAPEUTICS S.A.
30-394 Kraków
Leona Sternbacha 2 ;do godz.23.59; lub e-mail: tenders@ryvu.com;

2021-01-19

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena 100%

Uwagi

2021-112-26539
Kraj: Polska
Województwo: małopolskie
Powiat: Kraków
Miejscowość: Kraków

Data dodania

2021-01-12