Dostawa odczynników chemicznych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

RYVU THERAPEUTICS S.A.
30-348 Kraków
Bobrzyńskiego 14
Tel. 12 314 03 04
E-mail tenders@ryvu.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/6421

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/6421

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/6421

Załączniki do spec.

18 09 2020 G.pdf

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Osoba do kontaktu

Osoby do kontaktu

Nikola Witkowska

tel.: 12 314 03 04

e-mail: tenders@ryvu.com

Wymagany termin realizacji zamówienia

Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia (lub podpisania umowy).

Miejsce i termin składania ofert

RYVU THERAPEUTICS S.A.
30-348 Kraków
Bobrzyńskiego 14

2020-09-25

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena 100%.

Data dodania

2020-09-18