Dostawa odczynników chemicznych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
15-351 BIAŁYSTOK
WIEJSKA 45 A
Tel. 85 746 90 00
Fax. 85 746 90 15
E-mail rektorat@pb.edu.pl
WWW www.pb.bialystok.pl/

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki + Białystok

Treść zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych

Specyfikacja

https://specyfikacje.tai.pl/gd.cgi?action=5&id=zpo.uci.pb.edu.pl_1613984...

LINK do SIWZ

http://zpo.uci.pb.edu.pl/node/6181

Osoba do kontaktu

Małgorzata Kajurek
tel. 85 746 97 53

Raisa Ostaszewska
tel. 85 746 97 50

Wymagany termin realizacji zamówienia

21 dni

Miejsce i termin składania ofert

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
15-351 BIAŁYSTOK
WIEJSKA 45 A, godz.900

2021-02-26

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

najnizsza cena

Uwagi

2021.02.26Załączniki:PDF icon 010.2021 Zapytanie Ofertowe.pdfPlik 010.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE.docxPlik 010.2021 Załącznik nr 1 do ZO - NOWY wzór formularza OFERTY.docxPlik 010.2021 Załacznik nr 2 - wzór umowy.docxPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Data dodania

2021-02-22