DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersytet Zielonogórski
65-417 Zielona Góra
Licealna 9,
E-mail m.szmajda@bzp.uz.zgora.pl
WWW www.adm.uz.zgora.pl

Województwo

lubuskie

Powiat

zielonogórski + Zielona Góra

Treść zamówienia

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

Specyfikacja

http://www.adm.uz.zgora.pl/przetarg/1323/

LINK do SIWZ

http://www.adm.uz.zgora.pl/przetarg/1323/

Załączniki do spec.

zał
zał
inf
opis
zał
zał

CPV

33696500-0 – odczynniki laboratoryjne,
33696300-8 – odczynniki chemiczne.

Osoba do kontaktu

m.szmajda@bzp.uz.zgora.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 15 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.

Miejsce i termin składania ofert2020-10-19

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 45 dni.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena [C] - 100 %

Uwagi

Ofertę składa się za pomocą poczty elektronicznej, na wskazane adresy poczty:
m.szmajda@bzp.uz.zgora.pl

Data dodania

2020-10-09