Dostawa oscyloskopu

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT LOTNICTWA
02-256 Warszawa
al. Krakowska 110/114
E-mail anna.bartkowska@ilot.lukasiewicz.gov.pl
WWW ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/732/dostawa-oscyloskopu

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa oscyloskopu

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Informacje ogólne
Organizator: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT LOTNICTWA
BARTKOWSKA ANNA
anna.bartkowska@ilot.lukasiewicz.gov.pl
Zamawiający: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT LOTNICTWA
Województwo: MAZOWIECKIE
Numer postępowania: AZLZ.26.403.2020
Nazwa postępowania: Dostawa oscyloskopu
Opis postępowania: Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. /Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm./ Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa oscyloskopu.
Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Grupa asortymentowa:
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne

LINK do SIWZ

http://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/732/dostawa-oscyloskopu

Wadium

brak

Miejsce i termin składania ofert


12:00

2020-10-29

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Data dodania

2020-10-26