Dostawa płytek i podłóż mikrobiologicznych dla potrzeb laboratorium

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
Józefa Mireckiego 20
Tel. 25 758 58 60

Województwo

mazowieckie

Powiat

miński

Treść zamówienia

Dostawa płytek i podłóż mikrobiologicznych dla potrzeb laboratorium

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa płytek i podłóż mikrobiologicznych dla potrzeb laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

POSTĘPOWANIE NR Z107/9393

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
O G Ł A S Z A

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGOO WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO PN.:
DOSTAWA PŁYTEK I PODŁÓŻ MIKROBIOLOGICZNYCH DLA POTRZEB LABORATORIUM PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SP. Z O.O. W MIŃSKU MAZOWIECKIM


1. Odczynnik Kovacsa 100 ml, certyfikat, kontrola jakości zgonie z ISO 11133:2014, producent GRASO nr katalogowy 3135 – 2 szt.;

2. CHROMOGENIC COLIRORM AGAR (płytka 90 mm) zgodnie z normą PN-EN ISO 9308-1:2014, certyfikaty/ karty kontroli zgodnie z zaleceniami ISO 11133:2014, producent GRASO nr katalogowy 1423 – 1200 szt.;

3. Slanetz – Bartley Agar (płytka) zgodnie z normą PN-EN ISO 7899-2:2004, certyfikaty/ karty kontroli zgodnie z zaleceniami ISO 11133:2014, producent GRASO nr katalogowy 8019 – 1000 szt.;

4. Pseudomonas CN agar (płytka) zgodnie z normą ISO 16266, certyfikaty/ karty kontroli zgodnie z zaleceniami ISO 11133:2014, producent GRASO nr katalogowy 1022 – 240 szt.;

5. Agar z ekstraktem drożdżowym bez glukozy (butelka o pojemności 100 ml) zgodnie z normą PN-EN ISO 6222:2004, certyfikaty/ karty kontroli zgodnie z zaleceniami ISO 11133:2014, producent GRASO – 200 szt.;

6. Tryptic Soy Agar TSA do sprawdzania żyzności podłoża (płytka) zgodnie z normą PN-EN ISO 9308-1:2004 + Ap1:2005 + AC:2009, certyfikaty/ karty kontroli zgodnie z zaleceniami ISO 11133:2014 – 160 szt.;

7. Agar z eskuliną, solami żółci i azydkiem (płytka) zgodnie z normą PN-EN ISO 7899-2:2004, certyfikaty/ karty kontroli zgodnie z zaleceniami ISO 11133:2014 – 120 szt.;

8. King B agar (płytka) certyfikaty/ karty kontroli zgodnie z zaleceniami ISO 11133:2014 – 100 szt.;

9. BCYE agar (z cysteiną) (płytka 90 mm) zgodnie z normą PN-EN ISO 11731:2017-08, certyfikaty/ karty kontroli zgodnie z zaleceniami ISO 11133:2014 – 200 szt.;

10. BCYE-cys agar (bez cysteiny) (płytka 90 mm) zgodnie z normą PN-EN ISO 11731:2017-08, certyfikaty/ karty kontroli zgodnie z zaleceniami ISO 11133:2014 – 80 szt.;

11. Podłoże GVPC (płytka 90 mm) zgodnie z normą PN-EN ISO 11731:2017-08, certyfikaty/ karty kontroli zgodnie z zaleceniami ISO 11133:2014 – 200 szt.;

12. Bulion tryptofanowy (probówka) zgodnie z normą PN-EN ISO 9308-1:2004 + Ap1:2005 + AC:2009, certyfikaty/ karty kontroli zgodnie z zaleceniami ISO 11133:2014, 1 op./ 50 szt. – 1 op.;

13. Bulion kazeinowo-sojowy (TSB, probówka o pojemności 10 ml), certyfikaty/ karty kontroli zgodnie z zaleceniami ISO 11133:2014, producent GRASO nr katalogowy 9013TB, 1 op./ 50 szt. – 2 op.;

14. Bulion z acetamidem (probówka) zgodnie z normą ISO 16266, certyfikaty/ karty kontroli zgodnie z zaleceniami ISO 11133:2014, producent GRASO nr katalogowy 6045, 1 op./ 50 szt. – 2 op.;

15. Płytki Petriego aseptyczne/ jałowe ø90 mm – 1200 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w punkcie IV. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w załączeniu).

LINK do SIWZ

http://zapytania_email,29193,6dfdd63abbcb8863fba5ab0ab35d76f5.html

Załączniki do spec.

Załącznik numer 2 - Szczegółówy wykaz cen.xlsx
Załącznik numer 5 - Projekt umowy.pdf
Załącznik numer 1 - Formularz oferty.pdf

Osoba do kontaktu

Sławomir Zduńczyk
tel: 25 758 58 60
e-mail: s.zdunczyk@pwikminsk.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

Termin: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Miejsce i termin składania ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
Józefa Mireckiego 20 godzina 12:00

2020-10-29

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: TAK
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Najniższa cena za kompletną realizację przedmiotu umowy - 100 %.

Data dodania

2020-10-21