Dostawa urządzeń chłodniczych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W WARSZAWIE
04-141 WARSZAWA
SZASERÓW 128
Tel. 22 681 76 66
Fax. 22 681 66 94
E-mail wmichalowski@wim.mil.pl
WWW www.wim.mil.pl/

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Treść zamówienia

Dostawa urządzeń chłodniczych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa urządzeń chłodniczych.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-17/pl17-252934.zip

LINK do SIWZ

http://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/252934

Wymagania

Zgodnie z SIWZ.

Osoba do kontaktu

IWONA GAWRECKA
igawrecka@wim.mil.pl

Miejsce i termin składania ofert2021-05-04

Sposób składania ofert

Elektronicznie Godzina: 09:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Aby przystąpić do przetargu kliknij w link: https://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/252934

Informacje ogólne
Organizator: WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
IWONA GAWRECKA
+48261817096
igawrecka@wim.mil.pl
Zamawiający: WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
Numer postępowania: PN/48/WZP/21 – 37/ZP/21
Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń chłodniczych.
Opis postępowania: Dostawa urządzeń chłodniczych - 4 pakiety . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do swz.

Postępowanie testowe: Nie
Awarding procedure type: Otwarte
Typ postępowania: Niepubliczne
Rodzaj postępowania: Tak

Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania: 2021-04-23 14:45:00
Termin przesyłania załączników: 2021-05-04 09:00:00
Termin otwarcia ofert: 2021-05-04 10:00:00
Termin zakończenia zadawania pytań: 0

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert:
Rodzaj ceny:
Wymóg składania ofert:
Termin związania ofertą: 0 dni
Domyślna waluta:


Numer informacji: 252934