Dostawa urządzenia do badań ultradźwiękowych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Stalkoncept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
37-111 Rakszawa
Rakszawa 1141
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10484

Województwo

podkarpackie

Powiat

łańcucki

Treść zamówienia

Dostawa urządzenia do badań ultradźwiękowych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa urządzenia do badań ultradźwiękowych (UT) tj. dostawa defektoskopu ultradźwiękowego wraz z niezbędnym wyposażeniem

Specyfikacja

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10484

zał.

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10484

Załączniki do spec.

załączniki

Wymagania

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoba do kontaktu

Damian Dąbek

tel.: 600780136

e-mail: d.dabek@stalkoncept.pl

Miejsce i termin składania ofert

Stalkoncept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
37-111 Rakszawa
Rakszawa 1141, 10:00

2020-10-21

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena 70 pkt
Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe
powyżej 36 do 48 godzin – 0 punktów
powyżej 24 godzin do 36 godzin – 15 punktów
24 godziny lub mniej – 30 punktów

Data dodania

2020-10-14