Dostawa wyposażenia pomieszczeń laboratorium w budynku NP-2

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

MESKO S.A.
26-111 SKARŻYSKO-KAMIENNA
LEGIONÓW 122
Tel. 41 253 30 01
Fax. 41 252 02 80
E-mail dn@mesko.com.pl
WWW www.mesko.com.pl

Województwo

świętokrzyskie

Powiat

Skarżysko-Kamienna

Treść zamówienia

Dostawa wyposażenia pomieszczeń laboratorium w budynku NP-2.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa wyposażenia pomieszczeń laboratorium w budynku NP-2.

Specyfikacja

https://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/281046

LINK do SIWZ

http://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/281046

Wymagania

Zgodnie z SIWZ.

Osoba do kontaktu

RENATA CICHOŃ
r.cichon@mesko.com.pl

Miejsce i termin składania ofert2021-09-15

Sposób składania ofert

Elektronicznie Godzina: 12:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

60 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: NIE

Uwagi

Aby przystąpić do przetargu kliknij w link: https://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/281046

Informacje ogólne
Organizator: MESKO SPÓŁKA AKCYJNA
RENATA CICHOŃ
0
r.cichon@mesko.com.pl
Zamawiający: 0
Numer postępowania: ZZ/064/414/2021
Nazwa postępowania: Dostawa wyposażenia pomieszczeń laboratorium w budynku NP-2.
Opis postępowania: MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na Dostawę wyposażenia pomieszczeń laboratorium w budynku NP-2.


Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie będzie udzielone wg procedury wewnętrznej Zamawiającego.
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach zamieszczonych do niniejszego postępowania.
Wynik postępowania wygenerowany przez platformę nie jest jednoznaczny ze złożeniem zamówienia
i podpisaniem umowy.
Ofertę wraz z załącznikami prosimy składać w formie skanów dokumentów.


Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:
w sprawach formalnych:

a) Pani Renata Cichoń, tel. 41/253 68 83, e – mail: r.cichon@mesko.com.pl
w sprawach technicznych:
b) Pan Piotr Madej. tel. kom. 606 902 838, e-mail: p.madej@mweko.com.pl

Postępowanie testowe: Nie
Awarding procedure type: Otwarte
Typ postępowania: Niepubliczne
Rodzaj postępowania: Tak

Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania: 2021-09-01 14:30:00
Termin przesyłania załączników: 0
Termin otwarcia ofert: 2021-09-15 12:30:00
Termin zakończenia zadawania pytań: 0

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Cena jednostkowa
Rodzaj ceny:
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 60 dni
Domyślna waluta: PLN

Nazwa przedmiotu postępowania: ZZ/064/414/2021 - cena
Ilość: 1
Jednostka: kpl.
Data realizacji: 0
Numer zgłoszenia: _

Nazwa przedmiotu postępowania: ZZ/064/414/2021 - termin wykonania
Ilość: 1
Jednostka: kpl.
Data realizacji: 0
Numer zgłoszenia: _

Nazwa przedmiotu postępowania: ZZ/064/414/2021 - okres gwarancji
Ilość: 1
Jednostka: kpl.
Data realizacji: 0
Numer zgłoszenia: _


Numer informacji: 281046

Data dodania

2021-09-02