Dostawa wyrobów do użytku laboratoryjnego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Łódzki
90-136 Łódź
ul. Narutowicza 68
Tel. 42 635 43 54
Fax. 42 635 43 26
E-mail przetargi@uni.lodz.pl
WWW www.uni.lodz.pl

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Dostawa wyrobów do użytku laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa wyrobów do użytku laboratoryjnego.ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: -1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyrobów do użytku laboratoryjnego. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33790000-4, 33793000-5, 33192500-7, 19520000-7, 19521000-4, 33141310-6, 33141320-9, 38437000-7, 38437110-1, 44174000-0 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2021-09-30 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena oferty brutto60,00Termin płatności faktury40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 2Nazwa: -1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyrobów do użytku laboratoryjnego. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33790000-4, 33793000-5, 33192500-7, 19520000-7, 19521000-4, 33141310-6, 33141320-9, 38437000-7, 38437110-1 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2021-09-30 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena oferty brutto60,00Termin płatności faktury40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 3Nazwa: -1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyrobów do użytku laboratoryjnego. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33790000-4, 33793000-5, 33192500-7, 19520000-7, 19521000-4, 33141310-6, 33141320-9, 38437000-7, 38437110-1, 44174000-0 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2021-09-30 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena oferty brutto60,00Termin płatności faktury40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 4Nazwa: -1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyrobów do użytku laboratoryjnego. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33790000-4, 33793000-5, 33192500-7, 19520000-7, 19521000-4, 33141310-6, 33141320-9, 38437000-7, 38437110-1, 44174000-0 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2021-09-30 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena oferty brutto60,00Termin płatności faktury40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 5Nazwa: -1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyrobów do użytku laboratoryjnego. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33790000-4, 33793000-5, 33192500-7, 19520000-7, 19521000-4, 33141310-6, 33141320-9, 38437000-7, 38437110-1, 44174000-0 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2021-09-30 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena oferty brutto60,00Termin płatności faktury40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 6Nazwa: -1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyrobów do użytku laboratoryjnego. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33790000-4, 33793000-5, 33192500-7, 19520000-7, 19521000-4, 33141310-6, 33141320-9, 38437000-7, 38437110-1, 44174000-0 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2021-09-30 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena oferty brutto60,00Termin płatności faktury40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 7Nazwa: -1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyrobów do użytku laboratoryjnego. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33790000-4, 33793000-5, 33192500-7, 19520000-7, 19521000-4, 38437110-1 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2021-09-30 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena oferty brutto60,00Termin płatności faktury40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 8Nazwa: -1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyrobów do użytku laboratoryjnego. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33790000-4, 33793000-5, 33192500-7, 19520000-7, 19521000-4, 33141310-6, 33141320-9, 38437000-7, 38437110-1 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2021-09-30 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena oferty brutto60,00Termin płatności faktury40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 9Nazwa: -1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyrobów do użytku laboratoryjnego. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33790000-4, 33793000-5, 33192500-7, 19520000-7, 19521000-4, 38437110-1 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2021-09-30 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena oferty brutto60,00Termin płatności faktury40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 10Nazwa: -1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyrobów do użytku laboratoryjnego. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33790000-4, 33793000-5, 19520000-7, 19521000-4, 33141320-9, 44174000-0 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2021-09-30 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena oferty brutto60,00Termin płatności faktury40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 11Nazwa: -1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyrobów do użytku laboratoryjnego. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33790000-4, 19520000-7, 33141310-6, 38437110-1 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2021-09-30 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena oferty brutto60,00Termin płatności faktury40,006) INFORMACJE DODATKOWE:"Numer referencyjny:95/ZP/2020

Specyfikacja

https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/transakcja/385921

Załączniki do spec.

95.zp.2020 Ogloszenie o zamowieniu.pdf
95.zp.2020 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.doc
95.zp.2020 Zalacznik nr 1a do SIWZ.xls

CPV

33790000-4: Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33793000-5: Laboratoryjne wyroby szklane
33192500-7: Probówki
19520000-7: Produkty z tworzyw sztucznych
19521000-4: Produkty z polistyrenu
33141310-6: Strzykawki
33141320-9: Igły medyczne
38437000-7: Pipety i akcesoria laboratoryjne
38437110-1: Końcówki pipet
44174000-0: Folia
33751000-9: Chusteczki jednorazowe

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 9.3.1 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 9.3.2 Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.). 9.3.3 Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego [art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1500 z późn. zm.)] oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [(art. 45 ustawy z dnia 30 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1291)]. 9.3.4 Działając na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia dokumentów o których mowa w pkt. 9.3.1 SIWZ jeżeli dotyczy to dokumentów z pkt. 9.3.3 SIWZ. Zamawiający pobierze je samodzielnie z baz danych dostępnych pod adresami internetowymi a) https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu b) https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx 9.3.5 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.7. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. 9.3.6 Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów o których mowa w pkt. 9.3.5. SIWZ. 9.3.7 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 9.3.1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9.3.8 Dokument, o którym mowa w pkt. 9.3.7 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.3.9 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 9.3.8 stosuje się. 9.3.10 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9.4 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, zamawiający może na każdym jego etapie wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 9.5 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9.6 Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68
90-136 Łódź

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Łódzki
90-136 Łódź
ul. Narutowicza 68 , godzina: 09:00

2020-10-22

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Część nr: 1 Nazwa: -

Uwagi

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-22godzina: 09:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)1. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Data dodania

2020-10-14