Mettler Toledo

Dostawa wytrząsarki z grzaniem i chłodzeniem

Dane organizatora

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU
15-089 BIAŁYSTOK
JANA KILIŃSKIEGO 1
Tel. 85 748 54 15
Fax. 85 748 54 16
E-mail kancelaria@umb.edu.pl
WWW www.umb.edu.pl/

Województwo

podlaskie

Powiat

Białystok

Treść zamówienia

Dostawa wytrząsarki z grzaniem i chłodzeniem...

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa wytrząsarki z grzaniem i chłodzeniem

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zapytania....

LINK do SIWZ

http://zapytania.umb.edu.pl/node/417

Osoba do kontaktu

Kamil Zadykowicz, kamil.zadykowicz@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
856865136

Wymagany termin realizacji zamówienia

DO 56 DNI

Miejsce i termin składania ofert2022-01-14

Sposób składania ofert

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, JANA KILIŃSKIEGO 1, 15-089 BIAŁYSTOK Godzina: 12:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

CENA:100

Uwagi

Uniwersytet Medyczny
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Zapytanie ofertowe
Dostawa wytrząsarki z grzaniem i chłodzeniem
Kryteria oceny:
CENA+GWARANCJIA
Termin / okres wykonania zamówienia:
DO 56 DNI
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
DZIAŁ ZAOPATRZENIA
Numer pokoju:
pok. 262, I piętro
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Kamil Zadykowicz, kamil.zadykowicz@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
856865136
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
14.01.2022 - 12.00
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU,
KANCELARIA OGÓLNA
UL.KILIŃSKIEGO 1
15-089 BIAŁYSTOK
Pokój numer:
160
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
swobodnego wyboru oferty,
przeprowadzania dodatkowych rokowań,
unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

Data dodania

2022-01-11