Kontakt


Wyświetl większą mapę

 

Redakcja LAB

ul. Misjonarzy Oblatów MN 3/1
40-129 Katowice
tel.: +48 32 790 44 60
faks: +48 32 442 07 58

 

Redaktor naczelny - Marcin Rewerenda

tel.: +48 32 790 44 60

redakcja@lab.media.pl

 

Dział Reklamy i Marketingu
tel.:+48 32 726 30 50
reklama@lab.media.pl

 

Dział DTP
tel.: +48 32 720 97 54
dtp@lab.media.pl

 

Korekta – Zespół Redakcji LAB

 

Wydawca - Roble Sp. z o.o.

ul. Misjonarzy Oblatów MN 3/1
40-129 Katowice
NIP: 634-27-82-724, REGON: 241919972
KRS: 0000384856
Kapitał zakładowy: 50 000 zł wpłacony w całości