Odczynniki chemiczne

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

RYVU THERAPEUTICS S.A.
30-394 Kraków
Leona Sternbacha 2
Tel. 12 314 03 03
E-mail tenders@ryvu.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/announcements/26548

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Odczynniki chemiczne

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12 01 2021 C
na dostawę związków
w ramach projektu „Nowe, drobnocząsteczkowe środki immunomodulujące w leczeniu nowotworów opornych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PROGRAMU OPERACYJNEGO SMART WZROST 2014-2020.

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26548...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26548?sekcja=ogloszenie

Załączniki do spec.

RFQ_12_01_2021_C.pdf

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

Dodatkowe warunki udziału
Wymagania zamieszczono w załączonym Zapytaniu Ofertowym.
Dodatkowe warunki udziału
Wymagania zamieszczono w załączonym Zapytaniu Ofertowym.
Dodatkowe warunki udziału
Wymagania zamieszczono w załączonym Zapytaniu Ofertowym.
Dodatkowe warunki udziału
Wymagania zamieszczono w załączonym Zapytaniu Ofertowym.
Dodatkowe warunki udziału
Wymagania zamieszczono w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

Osoba do kontaktu

Natalia Miara
tel: 12 314 03 03
email: tenders@ryvu.com

Wymagany termin realizacji zamówienia

Podpisanie umowy: null

Miejsce i termin składania ofert

RYVU THERAPEUTICS S.A.
30-394 Kraków
Leona Sternbacha 2 ;do godz.23.59; lub e-mail: tenders@ryvu.com;

2021-01-19

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena 100 %

Uwagi

2021-112-26548
Kraj: Polska
Województwo: małopolskie
Powiat: Kraków
Miejscowość: Kraków

Data dodania

2021-01-12