Odczynniki i materiały do badań DNA - 32

 

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
80-819 GDAŃSK
OKOPOWA 15
Tel. 47 741 59 00
Fax. 58 301 79 10
E-mail kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
WWW www.pomorska.policja.gov.pl/

Województwo

pomorskie

Powiat

Gdańsk

Treść zamówienia

Odczynniki i materiały do badań DNA - 32

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Odczynniki i materiały do badań DNA - 32PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Końcówki do stacji pipetującej BIOMEK 50ul zestaw Patrz: załącznik. UWAGA: ilość przewidziana na lata 2022-2024. SWZ.docx 84 opak. 2 Końcówki do stacji pipetującej BIOMEK 190ul zestaw Patrz: załącznik. UWAGA: ilość przewidziana na lata 2022-2024. W ilości zawarte jest 20% z prawa opcji. SWZ.docx 84 opak. 3 Końcówki do stacji pipetującej BIOMEK 1025ul zestaw Patrz: załącznik. UWAGA: ilość przewidziana na lata 2022-2024. W ilości zawarte jest 20% z prawa opcji. SWZ.docx 210 opak. 4 Rezerwuar o pojm. 19ml Patrz: załącznik. UWAGA: ilość przewidziana na lata 2022-2024. W ilości zawarte jest 20% z prawa opcji. SWZ.docx 7 opak. 5 Rezerwuar o pojm. 40ml Patrz: załącznik. UWAGA: ilość przewidziana na lata 2022-2024. W ilości zawarte jest 20% z prawa opcji. SWZ.docx 26 opak. 6 Rezerwuar o pojm. 75ml Patrz: załącznik. UWAGA: ilość przewidziana na lata 2022-2024. W ilości zawarte jest 20% z prawa opcji. 12 opak.

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-16/pl16-486318.zip

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/transakcja/486318

Wymagany termin realizacji zamówienia

-

Miejsce i termin składania ofert2021-07-26

Sposób składania ofert

Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena

-

wartość oferty

termin realizacji

-

-

wstępny opis przedmiotu zamówienia

-

jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz

gwarancja

-

-

 

Uwagi

Wymagania i specyfikacja:
Szanowni Państwo,
informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.
Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?
Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:
zaproszeniem do złożenia oferty lub/i

zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub

zawarciem umowy , której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu.

W przypadku pytań:
technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku " Wyślij wiadomość do zamawiającego " lub pod nr tel ................

związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.


Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Kryteria i warunki formalne: 1 - Cena - Wartość oferty - 2 - Termin realizacji - 3 - Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz - 4 - Gwarancja

Numer informacji: 486318

Data dodania

2021-07-22