Opracowanie i wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Przejazdami (ISZP) na skrzyżowaniach dróg publicznych z trasami lokalnego, lekkiego ruchu kolejowego przez Elbas Andrzej Słodkowski

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

PHU ELBAS ANDRZEJ SŁODKOWSKI
58-100 ŚWIDNICA
WĄSKA 1
Tel. 74 853 65 24
Fax. 74 853 65 24
E-mail elbas@onet.pl

Województwo

dolnośląskie

Powiat

Świdnica

Treść zamówienia

Opracowanie i wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Przejazdami (ISZP) na skrzyżowaniach dróg publicznych z trasami lokalnego, lekkiego ruchu kolejowego przez Elbas Andrzej Słodkowski

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opracowanie i wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Przejazdami (ISZP) na skrzyżowaniach dróg publicznych z trasami lokalnego, lekkiego ruchu kolejowego przez Elbas Andrzej SłodkowskiZakup i dostawa nowego analizatora widma

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2021-18062-46298.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/46298

CPV

38.43.33.00

Wymagania

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Osoba do kontaktu

Andrzej Słodkowski
+ 48 602 182 160 elbas@onet.pl

Miejsce i termin składania ofert2021-05-11

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: ELBAS Andrzej Słodkowski, Wąska 1, 58-100 Świdnica, NIP: 8841004414; Osoby do kontaktu: Andrzej Słodkowski, tel.: + 48 602 182 160, e-mail: elbas@onet.pl Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-05-04 - data publikacji, 2021-05-11 - termin składania ofert, - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
RPDS.01.02.01-02-0139/17 - Opracowanie i wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Przejazdami (ISZP) na skrzyżowaniach dróg publicznych z trasami lokalnego, lekkiego ruchu kolejowego przez Elbas Andrzej Słodkowski
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Opis
Zakup i dostawa nowego analizatora widma


Numer informacji: 2021-18062-46298

Data dodania

2021-05-04