Opracowanie innowacyjnej technologii biodegradacji zanieczyszczeń węglowodorowych i pestycydowych w środowisku gruntowo-wodnym

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

JAN DZIURA-BARTKIEWICZ, GRZEGORZ BARTKIEWICZ PETROSTER SP.J.
30-220 KRAKÓW
BOLESŁAWA LEŚMIANA 2
Tel. 12 425 26 04
E-mail biuro@petroster.pl
WWW www.petroster.pl/

Województwo

małopolskie

Powiat

Kraków

Treść zamówienia

Opracowanie innowacyjnej technologii biodegradacji zanieczyszczeń węglowodorowych i pestycydowych w środowisku gruntowo-wodnym poprzez stworzenie preparatów mikrobiologicznych biostabilizowanych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opracowanie innowacyjnej technologii biodegradacji zanieczyszczeń węglowodorowych i pestycydowych w środowisku gruntowo-wodnym poprzez stworzenie preparatów mikrobiologicznych biostabilizowanych.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych. Zapytanie Ofertowe zostało podzielone na 8 części, poniżej przedstawiono parametry: 1.Rozpuszczalniki do analiz i ekstrakcji: - Metanol 30 [L] zastosowania: do HPLC; czystość >99,9% (gradient grade); - Etanol 30 [L] zastosowania: HPLC; czystość: ≥99,9% - kwas octowy 6[L] czystość: ≥99%; czystość: ReagentPlus (lub równocenny) - Heksan 60 [L] zastosowania: do HPLC; czystość: ≥95%; objętość w op.: 2,5 l. - Cykloheksan 6[L] zastosowanie: do HPLC, czystość: ≥99.9% - Acetonitryl 10[L] zastosowanie: do HPLC; czystość: gradient grade; ≥99.9% - kwas siarkowy 3[L] 95%; czda; objętość w opakowaniu 1l - kwas solny 3[L] 35-38%, spekt cz; objętość w opakowaniu 1l - wodorotlenek sodu 3[kg] granulat; czda; ilość w opakowaniu 500gPrzedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych. Zapytanie Ofertowe zostało podzielone na 8 części, poniżej przedstawiono parametry: 2. Sole: - siarczan magnezu 3kg cz.d.a.;bezwodny; w opakowaniu 500g; biały proszek; zawartość min. 98,5%; substancje nierozpuszczalne w wodzie max 0,01%; azotany 0,004; chlorki 0,001%; metale ciężkie (Pb) 0,001%. - chlorek wapnia 2 kg cz.d.a.;bezwodny; w opakowaniu 500g; zawartość min. 97%; żelazo max 0,002%; siarczany max 0,02%; metale ciężkie (Pb) max 0,002% - siarczan amonu 6kg cz.d.a.;12 hydrat; w opakowaniu 500g; zawartość min. 98; substancje nierozpuszczone w wodzie max 0,01%; pH 5% min 1,3; azotany max 0,003%; chlorki max 0,001%; - Chlorek sodu 4kg cz.d.a.; bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek; w opakowaniu 500g; zawartość min. 99,9%; substancje nierozpuszczone w wodzie max 0,005%; pH (5%, H20) 5-8; żelazo max 0,0005%; azot ogólny max. 0,001%, jodki max 0,008%; siarczany max 0,003%; metale ciężkie (Pb) max 0,0005%; - diwodorofosforan potasu 3kg cz.d.a.; w opakowaniu 500g; zawartość min. 99%; substancje nierozpuszczone w wodzie max 0,01%; pH 5% r-ru 4,3-4,6; żelazo max 0,001%; siarczany max 0,002%; metale ciężkie (Pb) max 0,001%; chlorki 0,0005% - bufory do pH-metru 4 op. pH 4,0±0,05; zestaw tabletek (50-100 szt. / op.) lub saszetek jednorazowych (15 - 25 saszetek / op.) - bufory do pH-metru pH 7,0±0,05; zestaw tabletek (50-100 szt. / op.) lub saszetek jednorazowych (15 - 25 saszetek / op.) - bufory do pH-metru 4 op. pH 10,0±0,05; zestaw tabletek (50-100 szt. / op.) lub saszetek jednorazowych (15 - 25 saszetek / op.)Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych. Zapytanie Ofertowe zostało podzielone na 8 części, poniżej przedstawiono parametry: 3. Ksenobiotyki- węglowodory alifatyczne: - decane 1 op. czystość: ≥99%; ilość w op.: 100 ml - undecane 1 op. czystość: ≥99%; ilość w op.: 100 ml - dodecane 1 op. czystość: ≥99%; ilość w op.: 100 ml - tridecane 1 op. czystość: ≥99%; ilość w op.: 100 g - tetradecane 1 op. czystość: ≥99%; ilość w op.: 100 g - pentadecane 1 op. czystość: ≥99%; ilość w op.: 100 g - hexadecane 1 op. czystość: min. 99%; ilość w op.: 100 ml - octane 1 op. czystość: min. 98%; ilość w op.: 100 ml - nonane 1 op. czystość: min. 99%; ilość w op.: 100 ml - heptane 1 op. czystość: min. 98%; ilość w op.: 100 mlPrzedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych. Zapytanie Ofertowe zostało podzielone na 8 części, poniżej przedstawiono parametry: 4. Ksenobiotyki- węglowodory aromatyczne: - naphthalene 1 op. czystość: min. 99%; ilość w op.: 25 g - biphenyl 1 op. czystość: min. 99%; ilość w op.: 25 g - anthracene 1 op. czystość: min. 99%; ilość w op.: 25 g - phenantrene 1 op. czystość: min. 98%; ilość w op.: 25 g - pyrene 1 op. czystość: min. 98%; ilość w op.: 25 g - benz[a]pyrene 1 op. czystość: min. 96%; ilość w op.: 25 g - benzene 1 op. czystość: min. 99,9% (zastosowanie: do HPLC); ilość w op.: 1 l - ethylbenzene 1 op. czystość: min. 99,8% (bezwodny); ilość w op.: 1 l - toluene 1 op. czystość: min. 99,5% (zastosowanie: do HPLC); ilość w op.: 500 ml - o-xylene 1 op. czystość: min. 97%; ilość w op.:100 ml - p-xylene 1 op. czystość: min. 99%; ilość w op.:500 ml - Chrysene 1 op. ilość w op.: 500 mgPrzedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych. Zapytanie Ofertowe zostało podzielone na 8 części, poniżej przedstawiono parametry: 5. Ksenobiotyki-pestycydy: - MCPA 1 op. 4-Chloro-2-methylphenoxyacetic acid) – czystość ≥95%; ilość w opakowaniu: 100 g.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych. Zapytanie Ofertowe zostało podzielone na 8 części, poniżej przedstawiono parametry: 6. Standary i wzorce: - MCPA 2 op. 4-Chloro-2-methylphenoxyacetic acid– czystość: standard analityczny; naważka: 250 mg. - Atrazyna 5 op. czystość: standard analityczny; naważka: 100 mg. - Naphthalene 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 1 g. - 1-methylnaphthalene 1 op. czystość: standard analityczny; naważka: 250 mg. - biphenyl 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 1 g. - 4-methylbiphenyl czystość: min 98%; naważka 1g. - Anthracene 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 250 mg. - 9-methylanthracene 1 op. czystość: standard analityczny; naważka: 250 mg. - phenantrene 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 5000 mg. - pyrene 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 5000 mg. - benz[a]pyrene 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 100 mg. - benzene 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 5 ml - ethylbenzene 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 5 ml - toluene 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 5 ml - 1-methylchrysen 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 5 ml - Chrysene 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 100 mg. - o-xylen 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 5 ml - p-xylene 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 5 mlPrzedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych. Zapytanie Ofertowe zostało podzielone na 8 części, poniżej przedstawiono parametry: 7. Zestawy analityczne: - kuwetowe HachLange 9 Test kuwetowy ChZT, zakres pomiarowy 100-1000 mg/L O₂; LCK 514; norma ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44; w opakowaniu 25 testów; etykieta z kodem kreskowym do automatycznego rozpoznania testu przez fotometr - kuwetowe HachLange 6 Test kuwetowy ChZT, zakres pomiarowy 1000-10000 mg/L O₂; LCK 014; ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44; w opakowaniu 25 testów; etykieta z kodem kreskowym do automatycznego rozpoznania testu przez fotometr - Barwniki zestaw Barwniki mikroskopowe płyn Lugola - wodny roztwór jodu w jodku potasu, • fiolet krystaliczny • safranina ‘O’ • nigrozyna • czerwień obojętna • czerwień Kongo • błękit metylenowy • błękit Nilu • eozyna Y • hematoksylina •izopropanol - alkohol izopropylowyPrzedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych. Zapytanie Ofertowe zostało podzielone na 8 części, poniżej przedstawiono parametry: 8. Materiały nośnikowe – żelujące: - agar 60 [kg] Opakowanie jednostkowe 0,5kg - alginian 60 [kg] Opakowanie jednostkowe 0,5kg - żelatyna 60 [kg] Opakowanie jednostkowe 0,5kg - pektyna 60 [kg] Opakowanie jednostkowe 0,5kg

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-374-68108.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68108

CPV

33.69.60.00, 33.69.63.00, 33.69.65.00

Wymagania

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności: 1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę, 2. Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy Wykonawcy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp. 3. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 4. Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, inne okoliczności z uwagi na trwający proces badawczy i osiągane w nim rezultaty i postępy mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy. 5. Udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, i nie przekraczającym 25% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in. z : - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagało by niewspółmiernie wysokich kosztów - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego 6. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy/Oferenta, 7. Otrzymanie od Instytucji Finansującej projekt decyzji lub rekomendacji dotyczących zmian w realizowanym projekcie, do których Zamawiający zostanie zobowiązany, a które mogą mieć wpływ na zasadność i rodzaj wydatków ponoszonych w ramach przedmiotowego zamówienia 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powinny być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, lub potwierdzanie w drodze uzgodnionych zmian poprzez pocztę elektroniczną. Niemniej zmiany zgłaszane poprzez pocztę elektroniczną są ważne pod warunkiem ich akceptacji przez zamawiającego lub gdy są wykonywane z jego inicjatywy na warunkach wskazanych w niniejszym zapytaniu. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Wiedza i doświadczenie Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Potencjał techniczny Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego postępowania) 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do niniejszego postępowania) 3. Informacje o zasadach przetwarzania danych ( załącznik nr 3 do niniejszego postępowania) Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Wiedza i doświadczenie Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Potencjał techniczny Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego postępowania) 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do niniejszego postępowania) 3. Informacje o zasadach przetwarzania danych ( załącznik nr 3 do niniejszego postępowania) Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Wiedza i doświadczenie Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Potencjał techniczny Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego postępowania) 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do niniejszego postępowania) 3. Informacje o zasadach przetwarzania danych ( załącznik nr 3 do niniejszego postępowania) Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Wiedza i doświadczenie Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Potencjał techniczny Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego postępowania) 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do niniejszego postępowania) 3. Informacje o zasadach przetwarzania danych ( załącznik nr 3 do niniejszego postępowania) Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Wiedza i doświadczenie Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Potencjał techniczny Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego postępowania) 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do niniejszego postępowania) 3. Informacje o zasadach przetwarzania danych ( załącznik nr 3 do niniejszego postępowania) Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Wiedza i doświadczenie Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Potencjał techniczny Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego postępowania) 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do niniejszego postępowania) 3. Informacje o zasadach przetwarzania danych ( załącznik nr 3 do niniejszego postępowania) Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Wiedza i doświadczenie Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Potencjał techniczny Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego postępowania) 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do niniejszego postępowania) 3. Informacje o zasadach przetwarzania danych ( załącznik nr 3 do niniejszego postępowania) Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Wiedza i doświadczenie Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Potencjał techniczny Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Nie ustanawia się szczególnego warunku Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego postępowania) 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do niniejszego postępowania) 3. Informacje o zasadach przetwarzania danych ( załącznik nr 3 do niniejszego postępowania)

Osoba do kontaktu

Katarzyna Stańko
602 679 979 laboratorium@petroster.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-09-01

Miejsce i termin składania ofert2021-09-15

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: JAN DZIURA-BARTKIEWICZ, GRZEGORZ BARTKIEWICZ "PETROSTER" SPÓŁKA JAWNA, Bolesława Leśmiana 2, 30-220 Kraków, NIP: 6770021314; Osoby do kontaktu: Katarzyna Stańko, tel.: 602 679 979, e-mail: laboratorium@petroster.pl Godzina: 16:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-09-07 - data publikacji, 2021-09-15 - termin składania ofert, 2021-09-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: TAK
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

kryterium oceny: cena oferty - cena oferty danej części przedmiotu zamówienia (netto) waga: 100% szczegóły dotyczące kryterium oceny zawiera załącznik - zapytanie ofertowe kryterium oceny: cena oferty - cena oferty danej części przedmiotu zamówienia (netto) waga: 100% szczegóły dotyczące kryterium oceny zawiera załącznik - zapytanie ofertowe kryterium oceny: cena oferty - cena oferty danej części przedmiotu zamówienia (netto) waga: 100% szczegóły dotyczące kryterium oceny zawiera załącznik - zapytanie ofertowe kryterium oceny: cena oferty - cena oferty danej części przedmiotu zamówienia (netto) waga: 100% szczegóły dotyczące kryterium oceny zawiera załącznik - zapytanie ofertowe kryterium oceny: cena oferty - cena oferty danej części przedmiotu zamówienia (netto) waga: 100% szczegóły dotyczące kryterium oceny zawiera załącznik - zapytanie ofertowe kryterium oceny: cena oferty - cena oferty danej części przedmiotu zamówienia (netto) waga: 100% szczegóły dotyczące kryterium oceny zawiera załącznik - zapytanie ofertowe kryterium oceny: cena oferty - cena oferty danej części przedmiotu zamówienia (netto) waga: 100% szczegóły dotyczące kryterium oceny zawiera załącznik - zapytanie ofertowe kryterium oceny: cena oferty - cena oferty danej części przedmiotu zamówienia (netto) waga: 100% szczegóły dotyczące kryterium oceny zawiera załącznik - zapytanie ofertowe

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0451/19 - Opracowanie innowacyjnej technologii biodegradacji zanieczyszczeń węglowodorowych i pestycydowych w środowisku gruntowo-wodnym poprzez stworzenie preparatów mikrobiologicznych biostabilizowanych.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 25 % wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem i zakresem zamówienia podstawowego. 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 25 % wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem i zakresem zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające na dostawę, o których mowa powyżej będą polegały na dostawie podobnego przedmiotu zamówienia w/w zapytaniu o tożsamych lub zbliżonych parametrach.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności: 1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę, 2. Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy Wykonawcy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp. 3. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 4. Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, inne okoliczności z uwagi na trwający proces badawczy i osiągane w nim rezultaty i postępy mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy. 5. Udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, i nie przekraczającym 25% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in. z : - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagało by niewspółmiernie wysokich kosztów - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego 6. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy/Oferenta, 7. Otrzymanie od Instytucji Finansującej projekt decyzji lub rekomendacji dotyczących zmian w realizowanym projekcie, do których Zamawiający zostanie zobowiązany, a które mogą mieć wpływ na zasadność i rodzaj wydatków ponoszonych w ramach przedmiotowego zamówienia 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powinny być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, lub potwierdzanie w drodze uzgodnionych zmian poprzez pocztę elektroniczną. Niemniej zmiany zgłaszane poprzez pocztę elektroniczną są ważne pod warunkiem ich akceptacji przez zamawiającego lub gdy są wykonywane z jego inicjatywy na warunkach wskazanych w niniejszym zapytaniu.
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych. Zapytanie Ofertowe zostało podzielone na 8 części, poniżej przedstawiono parametry: 1.Rozpuszczalniki do analiz i ekstrakcji: - Metanol 30 [L] zastosowania: do HPLC; czystość >99,9% (gradient grade); - Etanol 30 [L] zastosowania: HPLC; czystość: ≥99,9% - kwas octowy 6[L] czystość: ≥99%; czystość: ReagentPlus (lub równocenny) - Heksan 60 [L] zastosowania: do HPLC; czystość: ≥95%; objętość w op.: 2,5 l. - Cykloheksan 6[L] zastosowanie: do HPLC, czystość: ≥99.9% - Acetonitryl 10[L] zastosowanie: do HPLC; czystość: gradient grade; ≥99.9% - kwas siarkowy 3[L] 95%; czda; objętość w opakowaniu 1l - kwas solny 3[L] 35-38%, spekt cz; objętość w opakowaniu 1l - wodorotlenek sodu 3[kg] granulat; czda; ilość w opakowaniu 500gPrzedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych. Zapytanie Ofertowe zostało podzielone na 8 części, poniżej przedstawiono parametry: 2. Sole: - siarczan magnezu 3kg cz.d.a.;bezwodny; w opakowaniu 500g; biały proszek; zawartość min. 98,5%; substancje nierozpuszczalne w wodzie max 0,01%; azotany 0,004; chlorki 0,001%; metale ciężkie (Pb) 0,001%. - chlorek wapnia 2 kg cz.d.a.;bezwodny; w opakowaniu 500g; zawartość min. 97%; żelazo max 0,002%; siarczany max 0,02%; metale ciężkie (Pb) max 0,002% - siarczan amonu 6kg cz.d.a.;12 hydrat; w opakowaniu 500g; zawartość min. 98; substancje nierozpuszczone w wodzie max 0,01%; pH 5% min 1,3; azotany max 0,003%; chlorki max 0,001%; - Chlorek sodu 4kg cz.d.a.; bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek; w opakowaniu 500g; zawartość min. 99,9%; substancje nierozpuszczone w wodzie max 0,005%; pH (5%, H20) 5-8; żelazo max 0,0005%; azot ogólny max. 0,001%, jodki max 0,008%; siarczany max 0,003%; metale ciężkie (Pb) max 0,0005%; - diwodorofosforan potasu 3kg cz.d.a.; w opakowaniu 500g; zawartość min. 99%; substancje nierozpuszczone w wodzie max 0,01%; pH 5% r-ru 4,3-4,6; żelazo max 0,001%; siarczany max 0,002%; metale ciężkie (Pb) max 0,001%; chlorki 0,0005% - bufory do pH-metru 4 op. pH 4,0±0,05; zestaw tabletek (50-100 szt. / op.) lub saszetek jednorazowych (15 - 25 saszetek / op.) - bufory do pH-metru pH 7,0±0,05; zestaw tabletek (50-100 szt. / op.) lub saszetek jednorazowych (15 - 25 saszetek / op.) - bufory do pH-metru 4 op. pH 10,0±0,05; zestaw tabletek (50-100 szt. / op.) lub saszetek jednorazowych (15 - 25 saszetek / op.)Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych. Zapytanie Ofertowe zostało podzielone na 8 części, poniżej przedstawiono parametry: 3. Ksenobiotyki- węglowodory alifatyczne: - decane 1 op. czystość: ≥99%; ilość w op.: 100 ml - undecane 1 op. czystość: ≥99%; ilość w op.: 100 ml - dodecane 1 op. czystość: ≥99%; ilość w op.: 100 ml - tridecane 1 op. czystość: ≥99%; ilość w op.: 100 g - tetradecane 1 op. czystość: ≥99%; ilość w op.: 100 g - pentadecane 1 op. czystość: ≥99%; ilość w op.: 100 g - hexadecane 1 op. czystość: min. 99%; ilość w op.: 100 ml - octane 1 op. czystość: min. 98%; ilość w op.: 100 ml - nonane 1 op. czystość: min. 99%; ilość w op.: 100 ml - heptane 1 op. czystość: min. 98%; ilość w op.: 100 mlPrzedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych. Zapytanie Ofertowe zostało podzielone na 8 części, poniżej przedstawiono parametry: 4. Ksenobiotyki- węglowodory aromatyczne: - naphthalene 1 op. czystość: min. 99%; ilość w op.: 25 g - biphenyl 1 op. czystość: min. 99%; ilość w op.: 25 g - anthracene 1 op. czystość: min. 99%; ilość w op.: 25 g - phenantrene 1 op. czystość: min. 98%; ilość w op.: 25 g - pyrene 1 op. czystość: min. 98%; ilość w op.: 25 g - benz[a]pyrene 1 op. czystość: min. 96%; ilość w op.: 25 g - benzene 1 op. czystość: min. 99,9% (zastosowanie: do HPLC); ilość w op.: 1 l - ethylbenzene 1 op. czystość: min. 99,8% (bezwodny); ilość w op.: 1 l - toluene 1 op. czystość: min. 99,5% (zastosowanie: do HPLC); ilość w op.: 500 ml - o-xylene 1 op. czystość: min. 97%; ilość w op.:100 ml - p-xylene 1 op. czystość: min. 99%; ilość w op.:500 ml - Chrysene 1 op. ilość w op.: 500 mgPrzedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych. Zapytanie Ofertowe zostało podzielone na 8 części, poniżej przedstawiono parametry: 5. Ksenobiotyki-pestycydy: - MCPA 1 op. 4-Chloro-2-methylphenoxyacetic acid) – czystość ≥95%; ilość w opakowaniu: 100 g.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych. Zapytanie Ofertowe zostało podzielone na 8 części, poniżej przedstawiono parametry: 6. Standary i wzorce: - MCPA 2 op. 4-Chloro-2-methylphenoxyacetic acid– czystość: standard analityczny; naważka: 250 mg. - Atrazyna 5 op. czystość: standard analityczny; naważka: 100 mg. - Naphthalene 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 1 g. - 1-methylnaphthalene 1 op. czystość: standard analityczny; naważka: 250 mg. - biphenyl 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 1 g. - 4-methylbiphenyl czystość: min 98%; naważka 1g. - Anthracene 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 250 mg. - 9-methylanthracene 1 op. czystość: standard analityczny; naważka: 250 mg. - phenantrene 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 5000 mg. - pyrene 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 5000 mg. - benz[a]pyrene 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 100 mg. - benzene 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 5 ml - ethylbenzene 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 5 ml - toluene 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 5 ml - 1-methylchrysen 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 5 ml - Chrysene 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 100 mg. - o-xylen 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 5 ml - p-xylene 2 op. czystość: standard analityczny; naważka: 5 mlPrzedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych. Zapytanie Ofertowe zostało podzielone na 8 części, poniżej przedstawiono parametry: 7. Zestawy analityczne: - kuwetowe HachLange 9 Test kuwetowy ChZT, zakres pomiarowy 100-1000 mg/L O₂; LCK 514; norma ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44; w opakowaniu 25 testów; etykieta z kodem kreskowym do automatycznego rozpoznania testu przez fotometr - kuwetowe HachLange 6 Test kuwetowy ChZT, zakres pomiarowy 1000-10000 mg/L O₂; LCK 014; ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44; w opakowaniu 25 testów; etykieta z kodem kreskowym do automatycznego rozpoznania testu przez fotometr - Barwniki zestaw Barwniki mikroskopowe płyn Lugola - wodny roztwór jodu w jodku potasu, • fiolet krystaliczny • safranina ‘O’ • nigrozyna • czerwień obojętna • czerwień Kongo • błękit metylenowy • błękit Nilu • eozyna Y • hematoksylina •izopropanol - alkohol izopropylowyPrzedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych. Zapytanie Ofertowe zostało podzielone na 8 części, poniżej przedstawiono parametry: 8. Materiały nośnikowe – żelujące: - agar 60 [kg] Opakowanie jednostkowe 0,5kg - alginian 60 [kg] Opakowanie jednostkowe 0,5kg - żelatyna 60 [kg] Opakowanie jednostkowe 0,5kg - pektyna 60 [kg] Opakowanie jednostkowe 0,5kg


Numer informacji: 2021-374-68108

Data dodania

2021-09-08