Opracowanie środków poprawiających dobrostan drobiu opartych o ekstrakty z biomasy roślinnej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SP. Z O.O.
63-100 ŚREM
ADAMA MICKIEWICZA 33
Tel. 61 283 55 41
E-mail poczta@acrylmed.com.pl
WWW www.acrylmed.com.pl

Województwo

wielkopolskie

Powiat

Śrem

Treść zamówienia

Opracowanie środków poprawiających dobrostan drobiu opartych o ekstrakty z biomasy roślinnej.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opracowanie środków poprawiających dobrostan drobiu opartych o ekstrakty z biomasy roślinnej.Komora do przyspieszonych badań starzeniowych. Wyposażona w lampy ksenonowe lub lampy fluorescencyjne, funkcję zraszania i zamknięty obieg wody. Komora ma umożliwić wyznaczanie odporności na warunki klimatyczne (światło słoneczne, temperatura, wilgotność) powierzchni takich jak farby, tynki, lakiery, zgodnie z najbardziej popularnymi normami, między innymi: ASTM G154, ASTM C1442, ASTM D4799, ASTM D6662, ASTM D4587, ASTM D5894, ASTM E3006, EN 927-6, ISO 4892-3, ISO 11507, ISO 16474-3, ISO 12944-6, SAE J2020, J15 K 5600-7-8, AATCC TM186.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2021-22598-77344.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/77344

CPV

38.97.00.00

Wymagania

Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Potencjał techniczny Opis W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy przedstawią ofertę dostawy komory do przyspieszonych badań starzeniowych, która ma odtwarzać uszkodzenia spowodowane przez działanie promieni słonecznych, temperaturę, deszcz i rosę. Sprzęt ma być wyposażony w: - system symulujący działanie promieni słonecznych za pomocą lamp fluorescencyjnych UV lub ksenonowych, - system symulacji rosy i deszczu poprzez skraplanie i natrysk wodą, zraszanie próbek z zamkniętym obwodem wody, system oczyszczania wody w obiegu zamkniętym, system informowania o konieczności wymiany wody, - możliwość zraszania próbek podczas fazy jasnej i ciemnej, - możliwość programowania długości trwania testu przez podanie łącznego czasu badania lub wartości dostarczonej dawki promieniowania, - możliwość regulacji temperatury w zakresie 20-80 [ºC], - możliwość umieszczenia min. 40 próbek o grubości max 10 mm i wymiarach 50 x 50 mm - dostępność różnych typów lamp UV do różnych zastosowań, między innymi: lampy UVA-340, lampy UVA-351, lampy UVB-313. Dostawca sprzętu musi w cenie zapewnić instalację, transport, szkolenie instalacyjne z obsługi sprzętu. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy zadeklarowali brak powiązań kapitałowo-osobowych z zamawiającym. Dodatkowo wykonawcy muszą zadeklarować możliwość realizacji zamówienia poprzez podpisanie oświadczeń Oferenta (załącznik nr 3). Oferty należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem bazy konkurencyjności lub na adres mailowy osoby wyznaczonej do kontaktu.

Osoba do kontaktu

Joanna Adamska
609604440 joanna.adamska@acrylmed.com.pl

Miejsce i termin składania ofert2021-12-01

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Acrylmed Dr Ludwika Własińska sp. z o.o., Mickiewicza 33, 63-100 Śrem, NIP: 7851797321; Osoby do kontaktu: Joanna Adamska, tel.: 609604440, e-mail: joanna.adamska@acrylmed.com.pl Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-11-23 - data publikacji, 2021-12-01 - termin składania ofert, - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

decydować będzie cena całkowita netto. okres gwarancji - 2 lata czas dostawy - do 5 tygodni.

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-2176/20 - Opracowanie środków poprawiających dobrostan drobiu opartych o ekstrakty z biomasy roślinnej.
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
null
Opis
Komora do przyspieszonych badań starzeniowych. Wyposażona w lampy ksenonowe lub lampy fluorescencyjne, funkcję zraszania i zamknięty obieg wody. Komora ma umożliwić wyznaczanie odporności na warunki klimatyczne (światło słoneczne, temperatura, wilgotność) powierzchni takich jak farby, tynki, lakiery, zgodnie z najbardziej popularnymi normami, między innymi: ASTM G154, ASTM C1442, ASTM D4799, ASTM D6662, ASTM D4587, ASTM D5894, ASTM E3006, EN 927-6, ISO 4892-3, ISO 11507, ISO 16474-3, ISO 12944-6, SAE J2020, J15 K 5600-7-8, AATCC TM186.


Numer informacji: 2021-22598-77344

Data dodania

2021-11-24