Przegląd, kalibracja analizatora gazów - Tetra 3 w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Siersza w Trzebini

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

TAURON WYTWARZANIE S.A.
43-603 JAWORZNO
PROMIENNA 51
Tel. 32 467 20 00
Fax. 32 467 21 02
E-mail tauron-wytwarzanie@tauron-wytwarzanie.pl
WWW www.tauron-wytwarzanie.pl

Województwo

śląskie

Powiat

Jaworzno

Lokalizacje

małopolskie / Bochnia;małopolskie / Brzesko;małopolskie / Chrzanów;małopolskie / Dąbrowa Tarnowska;małopolskie / Gorlice;małopolskie / Kraków;małopolskie / Limanowa;małopolskie / Miechów;małopolskie / Myślenice;małopolskie / Nowy Sącz;małopolskie / Nowy Targ;małopolskie / Olkusz;małopolskie / Oświęcim;małopolskie / Proszowice;małopolskie / Sucha Beskidzka;małopolskie / Tarnów;małopolskie / Tatrzański-Zakopane;małopolskie / Wadowice;małopolskie / Wieliczka

Treść zamówienia

Przegląd, kalibracja analizatora gazów - Tetra 3 w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Siersza w Trzebini.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przegląd, kalibracja analizatora gazów - Tetra 3 w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Siersza w Trzebini.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-11/PNP-S-TW-03427-2021.zip

LINK do SIWZ

http://swoz.tauron.pl/swoz2/platform/demand/notice/public/13005877/details

Osoba do kontaktu

Bożena Knapik
572992950 Bozena.Knapik@tauron-wytwarzanie.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

2021-06-30

Miejsce i termin składania ofert2021-06-10

Sposób składania ofert

Składanie ofert poprzez platformę. Godzina: 11:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

część 1 nazwa części: przegląd, kalibracja analizatora gazów - tetra 3 w tauron wytwarzanie s.a. elektrownia siersza w trzebini. cena - 100,00% numer rachunku bankowego, na który regulowane będą płatności:

Uwagi

Dane zamawiającego Nazwa: TAURON Wytwarzanie S.A. Telefon: Puste Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt z oferentami: Puste E-mail: Puste


Informacje o zamówieniu Nazwa: Przegląd, kalibracja analizatora gazów - Tetra 3 w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Siersza w Trzebini. Numer: PNP-S/TW/03427/2021 Rodzaj zamówienia: Usługi Kategorie zakupowe: Numer kategorii Nazwa kategorii
20.11. Legalizacja specjalistycznych urządzeń i mierników
Miejsce realizacji zamówienia: Siedziba Wykonawcy Termin wykonania zamówienia: 2021-06-30 Typ: Proste Tryb: Z ogłoszeniem Miejscowość zamawiającego: Jaworzno Okres związania ofertą: 30 dni Informacja dotycząca wadium: Nie dotyczy Kryteria oceny ofert: Część 1
Nazwa części: Przegląd, kalibracja analizatora gazów - Tetra 3 w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Siersza w Trzebini.
Cena - 100,00%
Numer rachunku bankowego, na który regulowane będą płatności:
Dodatkowe informacje: W imieniu Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, zapraszam do złożenia oferty na realizację zamówienia pod nazwą:

Przegląd, kalibracja analizatora gazów - Tetra 3 w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Siersza w Trzebini.

Przedmiotem zamówienia jest kalibracja przyrządu polegająca na sprawdzeniu / zestrojeniu czujników, by prawidłowo wskazywały wymagane parametry podczas wykonywania pomiarów i wystawienie świadectwa wzorcowania. Transport urządzenia do kalibracji po stronie Zamawiającego, zwrot urządzenia przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy do TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Siersza w Trzebini.

1. Termin realizacji: do 30.06.2021r.
2. Miejsce realizacji: Usługa świadczona na rzecz TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Siersza w Trzebini; miejsce realizacji: siedziba Wykonawcy .
3. Wymagany termin związania ofertą: minimum 30 dni.
4. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
5. Oferta powinna zawierać:
- cenę / ceny jednostkową netto / formularz wyceny /,
- łączną wartość oferty netto,
- ofertowany okres gwarancji,
- numer rachunku bankowego Wykonawcy dla celów rozliczeń,
6. Warunki realizacji zamówienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
7. Cena musi zawierać wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert wg. następujących kryteriów i wag:
cena netto 100%
6) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu:
a) wypełniony i podpisany Formularz cenowy
7. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w ramach przeprowadzenia powtórzeń (rund) zapytania skierowanego do Wykonawcy.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3) w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
8. Informacja dla oferentów:
1) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej prosimy zgłaszać na kontakt e-mail: swoz@tauron.pl
2) Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.

W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:

Załącznik: Formularz cenowy
Załącznik: Warunki Realizacji Zamówienia-Usługi
Numer informacji: PNP-S-TW-03427-2021

Data dodania

2021-06-07