REMONT WYPOSAŻENIA KOMÓR ELEKTROFILTRA MOKREGO

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)
42-610 Miasteczko Śląskie
Hutnicza 17
Tel. +48 32 2888 444
WWW hcm.com.pl/

Województwo

śląskie

Powiat

tarnogórski

Treść zamówienia

REMONT WYPOSAŻENIA KOMÓR ELEKTROFILTRA MOKREGO

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

REMONT WYPOSAŻENIA KOMÓR ELEKTROFILTRA MOKREGO IO I IIO (PRI-009-0076/KR/21/ZO)

LINK do SIWZ

http://hcm.com.pl/przetargi-hcm/remont-wyposazenia-komor-elektrofiltra-mokrego-io-i-iio-pri-009-0076kr21zo/

Osoba do kontaktu

Piotr Wacławek 32 / 2 888 444 wew. 840, tel. kom. 512 403 441,
Zdzisław Śliwa wew. 698, tel. kom. 512 403 422.

Wymagany termin realizacji zamówienia

07.06.2021 do 20.06.2021 r.

Miejsce i termin składania ofert

Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)
42-610 Miasteczko Śląskie
Hutnicza 17

2021-02-26

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Data dodania

2021-02-19