Serwis i kontrola metrologiczna przenośnego sprzętu do pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowych firmy MADUR w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże

Branża

Geologia i ochrona środowiska:
      meteorologia , sprzęt
Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU
80-867 GDAŃSK
SWOJSKA 9
Tel. 58 347 42 00
Fax. 58 347 42 03
E-mail ec@ecwybrzeze.pl
WWW www.pgeenergiaciepla.pl/

Województwo

pomorskie

Powiat

Gdańsk

Treść zamówienia

Serwis i kontrola metrologiczna przenośnego sprzętu do pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowych firmy MADUR w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Serwis i kontrola metrologiczna przenośnego sprzętu do pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowych firmy MADUR w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże.Szczegółowy opis zamówienia zawarto w dokumencie Specyfikacja Warunków Zamówienia. Dokument wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce "dokumenty zamówienia". Sposób złożenia oferty oraz jej składowe opisano w pkt 7 SWZ.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-29/pl29-POST-PEC-PEC-ZNW-00617-2021.zip

LINK do SIWZ

http://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/40098/details

Wymagania

Zgodnie z SIWZ

Osoba do kontaktu

Marta Milancej
727 490 064 Marta.Milancej@gkpge.pl

Miejsce i termin składania ofert2021-06-10

Sposób składania ofert

PGE Energia Ciepła S.A./Sekcja Zakupów Wybrzeże; Telefon do osoby kontaktowej: 727 490 064; Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie: Gdańsk; Kod pocztowy: 80-867; Adres jednostki prowadzącej postępowanie: ul. Swojska 9; Osoba kontaktowa: Marta Milancej; Adres mailowy do osoby kontaktowej: Marta.Milancej@gkpge.pl Godzina: 12:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU Miejsce realizacji zamówienia:
Gdańsk, Gdynia

Termin wykonania zamówienia:
null

Termin składania wniosków/ofert:
10-06-2021 12:00

Czy jawne otwarcie ofert:
Nie

Dodatkowe informacje:


Rodzaj zamówienia:
Usługi

Kategorie zakupowe:
Poz.elemen.grupy usł.konserwacyjne i remontowe REM.20599

Typ Postępowania:
Niepubliczny

Czy planowane jest zawarcie umowy ramowej?:
Nei
Numer informacji: POST-PEC-PEC-ZNW-00617-2021

Data dodania

2021-05-27