Serwis i remonty bieżące aparatury do pomiarów fizykochemicznych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
Maszyny i urządzenia, linie technologiczne:
      serwis, naprawa i konserwacja

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

TAURON CIEPŁO SP. Z O.O.
40-126 KATOWICE
MICHAŁA GRAŻYŃSKIEGO 49
Tel. 32 258 40 01
Fax. 32 258 72 49
E-mail tc.sekretariat@tauron-cieplo.pl
WWW www.tauron-cieplo.pl

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

Serwis i remonty bieżące aparatury do pomiarów fizykochemicznych zainstalowanych w ZW Katowice, ZW TYCHY i ZW Bielsko-Biała EC1; EC2 w latach 2022- 2023

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Serwis i remonty bieżące aparatury do pomiarów fizykochemicznych zainstalowanych w ZW Katowice, ZW TYCHY i ZW Bielsko-Biała EC1; EC2 w latach 2022- 2023

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-11/PNP-TC-06580-2021.zip

LINK do SIWZ

http://swoz.tauron.pl/swoz2/platform/demand/notice/public/13010511/details

Osoba do kontaktu

Anna Niepsuj
516110034 Anna.Niepsuj@tauron-cieplo.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Przedmiot Zamówienia będzie zrealizowany w terminie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

Miejsce i termin składania ofert2021-11-30

Sposób składania ofert

Składanie ofert poprzez platformę. Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

60 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena - 100,00%

Uwagi

Dane zamawiającego Nazwa: TAURON Ciepło sp. z o.o. Telefon: 516110034 Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt z oferentami: Anna Niepsuj E-mail: Puste


Informacje o zamówieniu Nazwa: Serwis i remonty bieżące aparatury do pomiarów fizykochemicznych zainstalowanych w ZW Katowice, ZW TYCHY i ZW Bielsko-Biała EC1; EC2 w latach 2022- 2023
Numer: PNP/TC/06580/2021 Rodzaj zamówienia: Usługi Kategorie zakupowe: Numer kategorii Nazwa kategorii
37.4. Pomiary fizykochemiczne - remonty planowe, modernizacje, przeglądy i konserwacje
Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Wytwarzania Tychy, ul. Przemysłowa 47; Zakład Wytwarzania Katowice ul. Siemianowicka 60; Zakład Wytwarzania Bielsko Biała EC1ul. Tuwima2; Zakład Wytwarzania Bielsko Biała EC2 Czechowice Dziedzice ul. Legionów 243 Termin wykonania zamówienia: Przedmiot Zamówienia będzie zrealizowany w terminie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. Typ: Niepubliczny Tryb: Przetarg nieograniczony Miejscowość zamawiającego: Katowice Okres związania ofertą: 60 dni Informacja dotycząca wadium: Nie dotyczy Kryteria oceny ofert: Cena - 100,00%
Dodatkowe informacje: Puste


Numer informacji: PNP-TC-06580-2021

Data dodania

2021-11-24