Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-748 Olsztyn
Michała Oczapowskiego 2
WWW platformazakupowa.pl/transakcja/274631

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

olsztyński + Olsztyn

Treść zamówienia

Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej, w ramach projektu „Konsorcjum badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Specyfikacja

platformazakupowa.pl/transakcja/274631

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/transakcja/274631

Miejsce i termin składania ofert


10-748 Olsztyn
Michała Oczapowskiego 2

2019-12-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


10-748 Olsztyn
Michała Oczapowskiego 2

2019-12-16

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Data dodania

2019-11-13