Suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

ORLEN LABORATORIUM S.A.
09-411 PŁOCK
CHEMIKÓW 7
Tel. 24 256 81 25
Fax. 24 367 74 80
E-mail biuro@orlenlaboratorium.pl
WWW www.orlenlaboratorium.pl/

Województwo

mazowieckie

Powiat

płocki + Płock

Treść zamówienia

Suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Suszarki z wymuszonym obiegiem powietrzaSzanowni Państwo, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę suszarek z wymuszonym obiegiem powietrza dla Spółki. Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania przedstawiono w Załącznikach do postępowania. ORLEN Laboratorium Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy w Łodzi pod numerem: 0000628738 NIP: 774-27-43-094, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 9.977.130,00 zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT Informacja dodatkowa dla potencjalnych oferentów: W przypadku pytań - proszę o kontakt poprzez Platformę Connect. Proszę pod treścią pytań, jak i w załącznikach NIE umieszczać danych identyfikujących Państwa firmę (system wyświetla dane firmy, jak i dane osoby zadającej pytanie)

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-08/pl08-LAB_2_000016_21.zip

LINK do SIWZ

http://connect.orlen.pl/app/outRfx/224970/supplier/status

Osoba do kontaktu

Monika Machulska-Niździńska

Miejsce i termin składania ofert

ORLEN LABORATORIUM S.A.
09-411 PŁOCK
CHEMIKÓW 7, 18.00

2021-03-03

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: TAK

Uwagi

Weź udział w zapytaniu ofertowym Numer zapytania ofertowego LAB/2/000016/21 Rozpoczęcie składania ofert 22-02-2021 07:52 Zakończenie składania ofert 03-03-2021 18:00 Termin zadawania pytań 01-03-2021 18:00 Kategorie zakupowe (K.01.002) Aparatura chemiczna - urządzenia Typ rundy zapytania Otwarty Składanie ofert Na wybrane pozycje Dostępne waluty PLN Przejdź do Pytań i Odpowiedzi Zamknij sekcję Pytań i Odpowiedzi Przedmiot oferty Lp. Nazwa pozycji Ilość 1 Usługa 1 - Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem 2 SZT Opis Usługa 1 - Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem Kryteria merytoryczne Nazwa Termin realizacji usługi od daty otrzymania zamówienia [tygodnie] do podpisania Protokołu Odbioru / Delivery date Gwarancja w miesiącach liczona od dnia podpisania Protokołu Odbioru (wymagana min. 24 miesiące). Wymagane przedstawienie w załącznikach informacji czy w celu utrzymania zaoferowanej gwarancji wymagany jest przegląd gwarancyjny / Guarantee (in months) Oferta techniczna – w tym miejscu należy przedstawić specyfikację techniczną oferowanego aparatu oraz informacje potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w pkt. I niniejszego Zapytania. W części tej winna być zawarta specyfikacja oferowanego zestawu z przedstawieniem wszystkich elementów wchodzących w skład zestawu wraz z wyczerpującymi i konkretnymi odpowiedziami na wszystkie podane w Zapytaniu ofertowym zagadnienia, w formie zwięzłych opisów; w tym miejscu należy załączyć m.in. specyfikacje techniczną oferowanego urządzenia oraz wypełniony, podpisany i zeskanowany Załącznik nr 1 - Oświadczenie Oferenta. Jeżeli którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w Zapytaniu nie jest spełnione w części lub całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu. W części technicznej NIE WOLNO dodawać załącznika z kalkulacją cenową – w przypadku załączenia oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy możliwość odrzucenia oferty bez rozpatrywania Kryteria handlowe Nazwa Cena netto zakupu usługi wyspecyfikowanej w niniejszym Zapytaniu (wymagana wycena 1 sztuki dla każdej usługi – wartość dla 2 czy 3 sztuk zostanie wyliczona przez system)/ Price Wartosc / Value Termin płatności od daty otrzymania faktury po realizacji usługi (wymagane 30 dni) / Payment deadline Koszt netto przeglądów gwarancyjnych wymaganych do utrzymania zaoferowanej gwarancji (w przypadku braku wymagania takich przeglądów, bądź gdy przeglądy takie są bezpłatne – proszę wpisać 0) Zapoznałem się i akceptuję Kary umowne zaproponowane w Załączniku nr 2. W tym miejscu wymagane jest załączenie podpisanego Załącznika nr 2 2 Usługa 2 - Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem 3 SZT Opis Usługa 2 - Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem Kryteria merytoryczne Nazwa Termin realizacji usługi od daty otrzymania zamówienia [tygodnie] do podpisania Protokołu Odbioru / Delivery date Gwarancja w miesiącach liczona od dnia podpisania Protokołu Odbioru (wymagana min. 24 miesiące). Wymagane przedstawienie w załącznikach informacji czy w celu utrzymania zaoferowanej gwarancji wymagany jest przegląd gwarancyjny / Guarantee (in months) Oferta techniczna – w tym miejscu należy przedstawić specyfikację techniczną oferowanego aparatu oraz informacje potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w pkt. I niniejszego Zapytania. W części tej winna być zawarta specyfikacja oferowanego zestawu z przedstawieniem wszystkich elementów wchodzących w skład zestawu wraz z wyczerpującymi i konkretnymi odpowiedziami na wszystkie podane w Zapytaniu ofertowym zagadnienia, w formie zwięzłych opisów; w tym miejscu należy załączyć m.in. specyfikacje techniczną oferowanego urządzenia oraz wypełniony, podpisany i zeskanowany Załącznik nr 1 - Oświadczenie Oferenta. Jeżeli którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w Zapytaniu nie jest spełnione w części lub całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu. W części technicznej NIE WOLNO dodawać załącznika z kalkulacją cenową – w przypadku załączenia oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy możliwość odrzucenia oferty bez rozpatrywania Kryteria handlowe Nazwa Cena netto zakupu usługi wyspecyfikowanej w niniejszym Zapytaniu (wymagana wycena 1 sztuki dla każdej usługi – wartość dla 2 czy 3 sztuk zostanie wyliczona przez system)/ Price Wartosc / Value Termin płatności od daty otrzymania faktury po realizacji usługi (wymagane 30 dni) / Payment deadline Koszt netto przeglądów gwarancyjnych wymaganych do utrzymania zaoferowanej gwarancji (w przypadku braku wymagania takich przeglądów, bądź gdy przeglądy takie są bezpłatne – proszę wpisać 0) Zapoznałem się i akceptuję Kary umowne zaproponowane w Załączniku nr 2. W tym miejscu wymagane jest załączenie podpisanego Załącznika nr 2 Numer informacji: LAB_2_000016_21

Data dodania

2021-02-22