W kierunku gospodarki cyrkularnej - technologie odzysku wody i surowców ze ścieków oczyszczonych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. WE WROCŁAWIU
50-421 WROCŁAW
NA GROBLI 14/16
Tel. 71 340 95 00
Fax. 71 372 37 20
E-mail mpwik@mpwik.wroc.pl
WWW www.mpwik.wroc.pl

Województwo

dolnośląskie

Powiat

Wrocław

Treść zamówienia

W kierunku gospodarki cyrkularnej - technologie osdyzku wody i surowców ze ścieków oczyszczonych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

W kierunku gospodarki cyrkularnej - technologie osdyzku wody i surowców ze ścieków oczyszczonychDostawa reaktora laboratoryjnego z oprzyrządowaniem na potrzeby realizacji projektu „W kierunku gospodarki cyrkularnej – technologie odzysku wody i surowców ze ścieków oczyszczonych” realizowanego przez MPWiK we Wrocławiu oraz Politechnikę Wrocławską

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2021-22352-72548.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/72548

CPV

33.79.30.00, 38.00.00.00

Wymagania

1. Postanowienia zawartej umowy mogą być zmienione w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z uzasadnionych okoliczności lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. Każda zmiana wymaga dla swej ważności pisemnej zgody obu stron. 3. Wprowadzenie zmiany postanowie umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej Warunki, jakie musi spełniać oferent

Osoba do kontaktu

Natalia Gemza
691900248 natalia.gemza@mpwik.wroc.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-10-01

Miejsce i termin składania ofert2021-10-14

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA, Na Grobli 19, 50-421 Wrocław, NIP: 8960000256; Osoby do kontaktu: Natalia Gemza, tel.: 691900248, e-mail: natalia.gemza@mpwik.wroc.pl Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-10-05 - data publikacji, 2021-10-14 - termin składania ofert, 2021-10-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena -100%

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.01.04-00-0047/18 - W kierunku gospodarki cyrkularnej - technologie osdyzku wody i surowców ze ścieków oczyszczonych
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
1. Postanowienia zawartej umowy mogą być zmienione w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z uzasadnionych okoliczności lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. Każda zmiana wymaga dla swej ważności pisemnej zgody obu stron. 3. Wprowadzenie zmiany postanowie umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej
Opis
Dostawa reaktora laboratoryjnego z oprzyrządowaniem na potrzeby realizacji projektu „W kierunku gospodarki cyrkularnej – technologie odzysku wody i surowców ze ścieków oczyszczonych” realizowanego przez MPWiK we Wrocławiu oraz Politechnikę Wrocławską


Numer informacji: 2021-22352-72548

Data dodania

2021-10-06