Wzorcowanie w zakresie akredytacji pirometru przenośnego do pomiaru temperatury typu RAYST80XXEU

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA
41-803 ZABRZE
ZAMKOWA 1
Tel. 32 271 00 41
Fax. 32 271 08 09
E-mail office@ichpw.zabrze.pl
WWW www.ichpw.zabrze.pl

Województwo

śląskie

Powiat

Zabrze

Treść zamówienia

Wzorcowanie w zakresie akredytacji pirometru przenośnego do pomiaru temperatury typu RAYST80XXEU...

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Wzorcowanie w zakresie akredytacji pirometru przenośnego do pomiaru temperatury typu RAYST80XXEU

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.ichpw....

LINK do SIWZ

http://www.bip.ichpw.pl/index.php?id=133,1156

Miejsce i termin składania ofert2021-04-09

Sposób składania ofert

INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, ZAMKOWA 1, 41-803 ZABRZE

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze
Zapytanie ofertowe
Wzorcowanie w zakresie akredytacji pirometru przenośnego do pomiaru temperatury typu RAYST80XXEU
Termin składania ofert: do 09.04.2021