Zakup analizatora ozonu BMT 965C

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

licytacja elektroniczna

Dane organizatora

AQUANET S.A. W POZNANIU
61-492 POZNAŃ
DOLNA WILDA 126
Tel. 61 835 91 00
Fax. 61 835 90 12
E-mail klient@aquanet.pl
WWW www.aquanet.pl/

Województwo

wielkopolskie

Powiat

Poznań

Treść zamówienia

Zakup analizatora ozonu BMT 965C

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup analizatora ozonu BMT 965CPRZEDMIOT ZAPYTANIA: Analizator- - - AQ-RODO-19.docx (0,02 MB)- - UMOWA DOSTAWY do postępowania aktualna.docx (0,03 MB)- 1 szt.

Specyfikacja

https://platformazakupowa.pl/transakcja/487001

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/transakcja/487001

Miejsce i termin składania ofert2021-07-28

Sposób składania ofert

Składanie ofert poprzez platformę zakupową. Godzina: 12:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Wartość aktualnie najniższej oferty wynosi: 0.00 PLN
Ile wynosi minimalne postąpienie? 100.00 PLN
Ile wynoszą przedłużenia aukcji (dogrywki)? 3 min.
Od jakiej ceny jest liczone postąpienie w ofercie? najniższej
Czy oferta musi być złożona na wszystkie pozycje? Tak
Klasyfikacja ofert w cenach netto
Kryteria wyboru oferty:
Nazwa Waga Rodzaj

Wymagania wystawiającego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1. Przedmiot zakupu:

Analizator ozonu BMT 965C w ilości 1 sztuki.


· Oferta w walucie PLN netto.
· Koszty dostawy po stronie dostawcy.
· Nie ma możliwości negocjacji złożonej oferty.
· Nie ma możliwości składania oferty na zamiennik.

· Zamawiający może unieważnić aukcję z uwagi na oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
· Dostawy jednorazowa na adres AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.
· Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPENNEXUS. Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest w następnym dniu po zakończeniu aukcji przesłać ofertę na papierze firmowym z wypełnionym załącznikiem na adres e-mail. jozef.jasiczak@aquanet.pl
· Złożenie oferty przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.
· W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez najkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału, zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.
· Wszelkie pytania proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS.
· Gwarancja min. 12 miesięcy licząc od daty zakupu.

2. Warunki płatności

Płatność 30 dni.

3. Termin składania ofert w aukcji do 28.07.2021 godz. 12,00.

Osoba prowadząca rozeznanie :
Józef Jasiczak
Komunikaty wystawiającego Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Numer informacji: 487001

Data dodania

2021-07-22